Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-23 19:00:22

Artikel 49 och 59 Förslag till uppsättning av krav och till inrättandet av den gemensamma tilldelningsplattformen samt fördelning av kostnader för att inrätta, utveckla och driva den gemensamma tilldelningsplattformen

Status

Alla tillsynsmyndigheters beslut Pdf, 288.8 kB. (engelska)

Godkänd metod Pdf, 980.9 kB. (engelska)

Förklarande dokument Pdf, 1 MB. (engelska)

Frågor

Har du frågor om ärendet är du välkommen att kontakta oss.

Ärendenummer

-