Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym eller justera uppläsningshastighet.

Artikel 49 och 59 förslag till uppsättning av krav och till inrättandet av den gemensamma tilldelningsplattformen samt fördelning av kostnader för att inrätta, utveckla och driva den gemensamma tilldelningsplattformen

Status

Alla tillsynsmyndigheters beslutPDF (engelska)

Godkänd metodPDF (engelska)

Förklarande dokumentPDF (engelska)

Frågor

Har du frågor om ärendet är du välkommen att kontakta oss.

Ärendenummer

-