Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-22 01:10:11

Frågor och svar om kvartsmätning av el

Den 1 november 2023 träder kraven på kvartsmätning i kraft. Det innebär att elkunder som har nya smarta elmätare kan komma att kunna se sin förbrukning per kvart istället för per timme.

Elnätsföretaget (som äger elnätet och ansvarar för mätningen av elen du använder) har fram till och med sista december 2024 på sig att se till att alla elkunder i Sverige har en ny smart mätare som kan kvartsmäta. Månadsmätning blir kvar som en alternativ mätmetod för vissa typer av anläggningar fram till 1 januari 2027, då kravet om effektavgift (även kallad effektariff) börjar gälla. Flera elnätsföretag har dock redan infört effektavgifter i sina kunders elnätstariffer.

Frågor och svar om kvartsmätning

Du som har en smart mätare ska ha fått information om det av ditt elnätsföretag. Det är elnätsföretagens uppgift att informera elkunderna i samband med byte av elmätare Läs mer om smarta mätare.

I de nya mätföreskrifterna har Ei beslutat att elkunder som begär timmätning ska kvartsmätas, om det inte finns undantag från kvartsmätning. Timmätvärden ska alltså ersättas med kvartsmätvärden om det är möjligt, men inte tvärtom. Syftet med tim- och kvartsmätning är att kunden ska få sina mätvärden i samma energiupplösning som elen avräknas och handlas i på marknaden.

Kvartsmätvärden kan ge dig ytterligare insikter om din elanvändning. Mätvärdena kan till exempel ge bättre inblick i vilka elapparater som orsakar effekttoppar och när det sker.

Effekttopparna för din elanvändning kan bli högre eftersom viss utrustning använder mycket effekt under kort tid. När effekttoppen sprids ut över en kortare tidsperiod (kvart) kan den därför bli högre än om den fördelas ut över en längre tidsperiod (timme).

På lite sikt kommer du att kunna teckna kvartsprisavtal och då har du möjlighet att på ett mer finfördelat sätt kunna följa prisändringarna på elmarknaden och anpassa din elanvändning för att matcha den till när elpriset är fördelaktigt.

Elnätsföretaget rapportera mätvärden med bibehållen energiupplösning till dig som elkund och till ditt elhandelsföretag. Elnätsföretaget kan också lämna ut dina mätvärden till exempelvis en energitjänsteleverantör, men det får ske först efter att du har begärt det.

När elhandelsföretagen erbjuder kvartsprisavtal kommer Elpriskollen Länk till annan webbplats. att kunna innehålla jämförelser av kvartsprisavtal. Det kommer sannolikt inte att finnas på Elpriskollen förrän om något år.

Elen handlas fortfarande huvudsakligen per timme, först 2024 eller 2025 kommer all elhandel ske per kvart.

När elen handlas per kvart måste också alla elhandelsföretag med mer än 200 000 kunder kunna erbjuda kvartsprisavtal.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL