Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2023-01-30 06:25:54

Gasnätsföretagens intäktsramar 2019-2022

Här finns uppgifter om intäktsramar för gasnätsföretagen.

Om du vill ta del av Ei:s beslut som fastställer ett specifikt gasnätsföretags intäktsram och de dokument som följer vid ett eventuellt överklagande samt yttrande till förvaltningsdomstolar kan du själv komma åt dem i mappen för respektive redovisningsenhet (ReID). Det finns också dokument som är gemensamma bilagor för 2019-2022.

Gå till beslut och bilagor för perioden 2019-2022

Gasnätsföretagens intäktsramar 2019-2022

Företag

ReID

Förslag till intäktsram i 2017 års prisnivå (tkr)

Beslutad intäktsram i 2017 års prisnivå (tkr)

Göteborgs Energi Gasnät AB

REN00606

818 000

808 901

Kraftringen Nät AB

REN00887

176 203

164 911

Gasnätet Stockholm AB (distribution)

REN00954

713 000

673 356

Gasnätet Stockholm AB (förgasning)

REN00955

63 000

60 363

Swedegas AB (lagring)

REN00868

144 332

130 845

Swedegas AB (transmission)

REN00898

2 138 794

1 954 428

Varberg Energi AB

REN00329

31 488

31 488

Weum Gas AB, (f.d. E.ON Gas Sverige AB)

REN00598

2 044 320

1 989 917

Öresundskraft AB

REN00859

284 349

277 464

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL