Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-23 19:04:21

Nätavgifter

Stöd till elnätsföretagen som ska rapportera in uppgifter om nätavgifter och effekttariffer till Energimarknadsinspektionen (Ei). Här hittar du vilka uppgifter som ska lämnas och hur rapporteringen går till.

Senaste datum för inrapportering är 31 januari.

Rapporteringen görs i e-tjänst Neon

För att använda e-tjänsten behöver du vara behörig rapportör och kunna legitimera dig med BankID.

Mer om behörighet och åtkomst till våra e-tjänster.

Det rättsliga stödet för informationsinhämtningen gällande elnätsföretagen finns i 3 kap. 49 § samt 12 kap. 2–3 §§ och 7–8 §§ Ellagen (1997:857) och i 2 § och 16 § i Förordningen om redovisning av nätverksamhet (1995:1145).

Mer information om lagar och regler.

När energiföretagen för el, fjärrvärme och naturgas använder Ei:s digitala e-tjänster för att rapportera in uppgifter till oss sker personuppgiftsbehandling. Främst vid behörighets- och ärendehantering i e-tjänsterna. Men personuppgiftsbehandling kan också förekomma vid annan hantering i samband med inrapportering av uppgifter till Ei som till exempel kontakt via mejl eller brev.

Mer om personuppgiftsbehandling vid användning av våra e-tjänster.

Logga in i e-tjänsten

Stöd till dig som rapporterar

Instruktionsfilmer Neon

Här hittar du korta och enkla instruktionsfilmer.

Gå till instruktionsfilmer Neon

Rapportera in effekttariffer

Företag som har effekttariffer rapporterar in det via Excelfil.

Gör så här för att rapportera in effekttariffer

  1. Ladda ner Excelfilen.
  2. Fyll i uppgifterna.
  3. Den ifyllda Excel-filen laddas upp och skickas in via e-tjänsten Neon. Du loggar in i Neon via e-tjänsteportalen (du hittar mer info högre upp på sidan).
Kontaktuppgifter
Nätavgifter
Energisystem

016-16 27 00

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL