Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2023-02-02 18:22:31

Nätavgifter

Stöd till elnätsföretagen som ska rapportera in uppgifter om nätavgifter och effekttariffer till Energimarknadsinspektionen (Ei). Här hittar du vilka uppgifter som ska lämnas och hur rapporteringen går till.

Rapportera in nätavgifter

Rapportera in uppgifter i e-tjänsten

Stöddokument

Behörighet

För att rapportera in uppgifter i e-tjänsten behöver du vara behörig rapportör och kunna legitimera dig med mobilt BankID. Läs mer här om behörighet.

Rapportera in effekttariffer

Företag som har effekttariffer rapporterar in det via Excelfil.

  1. Ladda ner Excelfilen.
  2. Fyll i uppgifterna.
  3. Skicka in till Ei. Du hittar vår adress här.
Kontaktuppgifter
Nätavgifter
Nätreglering

016-16 27 00

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL