Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-02-28 07:21:23

Checklista - Ansökan om nätkoncession för linje

Det är viktigt att ansökan innehåller den information som behövs för att Ei ska kunna handlägga ärendet. Här hittar du vilka uppgifter som ska finnas med och vilka format som är godkända.

Checklista

Det här ska ansökan om nätkoncession för linje innehålla:

Information om sökanden

 • företagets namn
 • organisationsnummer
 • kontaktperson och kontaktuppgifter
 • eventuell behörig företrädare och kontaktuppgifter.

Information om ansökt anläggning och lokalisering

 • Vad ansökan gäller
  Beskrivning av vad ansökan gäller, till exempel ny ledning, befintlig ledning eller förlängning av tidigare nätkoncession. Om ärendet gäller en ledning som har eller har haft nätkoncession, ange anläggningsnummer för den nätkoncessionen.
 • Syfte
  Beskrivning av vad som är ledningens huvudsyfte
 • Miljöpåverkan
  Beskrivning av om den planerade ledningen/det planerade projektet antas medföra betydande miljöpåverkan.
 • Tekniska utförande
  Beskrivning av ledningens tekniska utförande (luft, mark, sjö).
 • Kommuner och län
  Vilka kommuner och län ledningen berör.
 • Ledningens sträckning
  Huvudregeln är att sträckningen ska anges i formatet ”X till Y”. Om sträckningen är väldigt kort kan sträckan anges som “Vid X”.
 • Redovisningsenhet
  Vilken redovisningsenhet ledningen ska redovisas inom.
 • Anläggningsnummer
  Anläggningsnummer för den eller de områdeskoncessioner som berörs av ledningen.
 • Spänning
  Information om huruvida konstruktionsspänningen för ledningen överstiger den högsta tillåtna spänningen för berörd nätkoncession för område. Om ledningens spänning inte överstiger högsta tillåtna spänning för berörd nätkoncession för område krävs särskilda skäl för att tillstånd ska kunna meddelas.
 • Giltighetstid
  Sökt giltighetstid för koncessionen och giltighetstid för ansökan.
 • Samband med annat ärende
  Eventuellt samband med annat ärende som kommer att skickas in eller som redan är inlämnat.
 • Om befintlig nätkoncession behöver återkallas och ledning raseras
  Ange anläggningsnummer för dessa nätkoncessioner, oavsett om det gäller ett giltigt eller utgånget tillstånd. Här kan du läsa om vilken information som behövs vid en återkallelse och fastställelse av återställningsåtgärder.
 • Vilket eller vilka företag som är koncessionsinnehavare för berörda nätkoncessioner
  Exempelvis ledningar som kommer att gå/går parallellt med eller korsas av ledningen.

Godkända format för ansökan

Här hittar du information om vilka format Ei godkänner.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL