Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-29 17:05:44

Elnätsavtal

För att använda elnätet tecknar du elnätsavtal med det elnätsföretag som äger elnätet där du bor och som transporterar elen till dig.

Elnäten i Sverige drivs som monopol, därför finns det bara ett elnätsföretag inom varje område som har fått tillstånd att bedriva nätverksamhet, en så kallad nätkoncession. Anledningen till att elnätsföretagen har ett naturligt monopol är att det inte är samhälls­ekonomiskt motiverat att bygga och underhålla parallella elnät inom ett och samma område.

Hur tar jag reda på vem som äger elnätet?

Svenska kraftnäts nätområden.se Länk till annan webbplats.kan du ta reda på vilket elnätsföretag som äger nätet där bostaden eller ditt företag ligger.

Hur ansluter jag mig till elnätet?

Kontakta det elnätsföretag som äger elnätet där bostaden eller företaget ligger.

Mer information om anslutning till elnätet och elnätsavgiften.

Har du frågor?

Besök gärna vårt konsumentforum. Länk till annan webbplats. Här hittar du fler frågor och svar från konsumenter och du kan ställa frågor till oss i forumet.

Förutom i vårt konsumentforum har vi ännu fler frågor och svar här på ei.se.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.








AvsandarURL