Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2023-04-01 03:29:07

Elnätsavtal

Elnäten i Sverige drivs som monopol, därför finns det bara ett elnätsföretag inom varje område som har fått tillstånd att bedriva nätverksamhet, en så kallad nätkoncession.

För att använda elnätet tecknar du avtal med det elnätsföretag som äger elnätet där du bor eller där ditt företag ligger.

Hur tar jag reda på vem som äger elnätet?

Svenska kraftnäts nätområden.se Länk till annan webbplats.kan du ta reda på vilket elnätsföretag som äger nätet där bostaden eller ditt företag ligger.

Hur ansluter jag mig till elnätet?

Kontakta det elnätsföretag som äger elnätet.

Här hittar du mer information om anslutning till elnätet och elnätsavgiften.

Det är Ei som kontrollerar att elnätsföretagen uppfyller sina skyldigheter enligt ellagen (1997:857).

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL