Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-28 18:37:58

Riskberedskapsförordningen

Europaparlamentets och Rådets Förordning (EU) 2019/941 om riskberedskap inom elsektorn och om upphävande av direktiv 2005/89/EG.

I förordningen finns bestämmelser om hur medlemsstater ska samarbeta, i en andra av solidaritet och med hänsyn till kraven på en konkurrensutsatt inre elmarknad, för att förebygga, förbereda sig inför och hantera elkriser.

Mer information

Mer om lagar och regler och EU-lagstiftning

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL