Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2023-06-08 16:41:49

Ei:s organisation

Energimarknadsinspektionens generaldirektör är Ulrika Hesslow och ställföreträdande generaldirektör är Therése Hindman Persson.

Ei har åtta avdelningar och ledningsgruppen består av generaldirektören och avdelningscheferna. Ei har också ett insynsråd. Rådet har insyn i myndighetens verksamhet och är rådgivande till generaldirektören i olika frågor.

Ei har runt 200 medarbetare.

Ei:s avdelningar

Chefsekonomfunktionen

Chefsekonom och avdelningschef: Therése Hindman Persson

Konsumenträtt

Avdelningschef: Karin Alvehag

Marknadsövervakning och internationella frågor

Avdelningschef: Caroline Törnqvist

Nätreglering

T.f avdelningschef: Tommy Johansson

Rättssekretariatet

Chefsjurist och avdelningschef: Göran Morén

Teknisk analys

Avdelningschef: Tommy Johansson

Tillstånd och prövning

Avdelningschef: Daniel Norstedt

Verksamhetsstöd och strategisk samordning

Administrativ chef och avdelningschef: Anna Cedemar

Ei:s insynsråd

Insynsrådet utses av regeringen för att ha insyn i myndighetens verksamhet och för att ge generaldirektören råd i olika frågor. Insynsrådet har inte några beslutsfunktioner.

Insynsrådet består av:

  • Ei:s generaldirektör Ulrika Hesslow, ordförande i rådet
  • Anna Wolf, ingenjör, Power Circle
  • Björn Sandén, professor, Chalmers
  • Sara Emanuelsson, EU-samordning och fossilfria transporter, Energiföretagen
  • Emma Wiesner (C), EU-parlamentariker
  • Mats Green, Riksdagsledamot (M)
  • Maria Sunér, vd, Svemin
  • Camilla Brodin, Riksdagsledamot (KD)

Ei:s organisationsnummer

202100-5695

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL