Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

EU­-lagstiftning

Här hittar du EU-lagstiftning inom Energimarknadsinspektionens (Ei) verksamhets­område.

Välj om du vill vill läsa mer om el, gas eller gemensamt för el och gas.

Europeiska riktlinjer

Utöver EU-lagstiftning finns icke bindande riktlinjer, som i många fall ger en tydligare vägledning än EU:s direktiv på energiområdet.

Riktlinjerna är fastställda av antingen EU-kommissionen eller ACER (The European Agency for the Cooperation of Energy Regulators) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och CEER (Council of European Energy Regulators) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. efter omfattande remissförfaranden, vilket innebär att dessa riktlinjer har en bred acceptans.

Ei är medlem i ACER och CEER

Vi har som målsättning att även ACER och CEER:s riktlinjer ska uppfyllas i Sverige.

Här hittar du de aktuella EU-reglerna på annat språk Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL