Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-19 17:11:28

Bra arbetsvillkor

På Ei arbetar vi med aktuella och samhällsviktiga frågor i en organisation med stor påverkan på omvärlden.

Hos oss är din kompetens i fokus, och du får goda möjligheter att utvecklas och ta stort eget ansvar. Vi erbjuder ett modernt, tillitsbaserat och flexibelt arbetssätt. Vi erbjuder också möjligheten att lära, växa och bidra med kunskap. Det kan vara i samarbeten med engagerade kollegor här på Ei eller i olika nätverk.

Det finns flera olika utvecklingsvägar på Ei som att byta eller prova på andra roller internt, eller tillfälligt arbeta hos andra myndigheter genom utlån.

Här kan du läsa mer om vad Ei som arbetsgivare erbjuder.

Attraktiv miljö och modernt arbetssätt

Vi arbetar i moderna lokaler som inbjuder till ett aktivitetsanpassat arbetssätt. Det finns generöst med platser i olika typer av miljöer där du utifrån uppgiftens karaktär väljer var du vill arbeta. Vi har en hög IT-standard, och ett utvecklat digitalt och flexibelt arbetssätt, som gör det möjligt att arbeta på olika platser såväl på kontoret som hemifrån.

Vårt arbetstidsavtal är anpassat för att tillgodose både verksamhetens och dina behov, och vi tillämpar flexibel arbetstid.

Karriärutveckling och utbildning

Genom kompetensutveckling vill vi bidra till både att du känner dig säker i din roll och till att stimulera samverkan och helhetsperspektiv. Vi har flera olika möjligheter till kompetensutveckling. Exempelvis intern praktik, aktiviteter med eller hos andra myndigheter (Rörlighet i staten) eller kurser – internt, externt eller internationellt. Mycket kunskap och kompetens finns också inom organisationen, vilket vi gärna delar med oss av i olika seminarier och forum. Förutom kompetensutveckling uppmuntrar vi till intern rörlighet. Här hittar du intervjuer med kollegor som tagit sig an nya roller:

Sara byter Sverige mot Slovenien under ett halvår
20 år på Ei men Roger har aldrig långtråkigt
Evas resa från handläggare till chef

Förena arbetsliv och föräldraskap

Om du är föräldraledig får du självklart ersättning från Försäkringskassan. För att underlätta din föräldraledighet betalar Ei även en kompletterande ersättning så att du får 90 procent av din lön under större delen av ledigheten. När barnet fyllt 8 år har du hos oss som statlig arbetsgivare möjlighet att ansöka om deltid till och med utgången av det skolår ditt barn fyller 12 år.

Längre semester

Som statligt anställd har du fler semesterdagar. Din ålder avgör hur många semesterdagar du har. Har du till exempel fyllt 30 år har du 31 semesterdagar, om du fyllt 40 år har du 35 dagar. Du har rätt till betald semester redan första året du är anställd.

Friskvård på arbetstid och friskvårdsbidrag

Vi vill stimulera till en frisk och sund livsstil. Vi erbjuder alla våra medarbetare ett friskvårdsbidrag på 3 500 kronor per år samt kostnadsfri motionssimning på Munktellbadet i Eskilstuna. Du får dessutom möjlighet att motionera två timmar i veckan på arbetstid.

Om du ändå blir sjuk

Ei ersätter kostnader för läkarbesök inom öppenvården med belopp upp till högkostnadsskyddet. Vi ersätter även hela beloppet för receptbelagd medicin som ryms inom högkostnadsskyddet. Vid sjukskrivning längre än 15 dagar ersätter Ei 87,6 procent av inkomster över 8 gånger det gällande prisbasbeloppet.

Löneväxling

Ei erbjuder löneväxling vilket innebär att du kan växla en del av din lön mot semester eller tvärtom. Alternativt kan du växla lön eller semester mot en avsättning i en pensionsförsäkring.

Pension

Som statligt anställd får du en avtalspension Länk till annan webbplats. som består av flera delar som kompletterar den allmänna pensionen vi alla har rätt till. Du har rätt att själv välja hur en del av avtalspensionen ska förvaltas. Ei avsätter mellan 4,5 och 6 procent av din lön till din tjänstepension beroende på ålder.

Utmärkelse årets karriärföretag 2023

Årets karriärföretag

Varje år listar Karriärföretagen de mest attraktiva arbetsgivarna i Sverige som erbjuder unika karriär- och utvecklingsmöjligheter för unga arbetstagare. Ei utnämndes till Årets karriärföretag år 2023 med juryns motivering:

"Energimarknadsinspektionen (Ei) bjuder på en innovativ arbetsplats där medarbetarna har goda möjligheter att utvecklas. Med en rad olika aktiviteter har Ei skapat ett employer brand som både imponerar och inspirerar. Tack vare sin innovationskultur lockar Ei till sig Sveriges talanger, juniora och seniora."

Kontaktuppgifter
HR-enheten

016-16 27 00

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL