Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-19 17:47:00

Personuppgifter - registrering REMIT

Personuppgifter behandlas i samband med registrering enligt Remit.

Alla marknadsaktörer är enligt artikel 9 i förordning 1227/2011 om integritet och öppenhet på grossistmarknaderna för energi Länk till annan webbplats. skyldiga att registrera sig innan de utför transaktioner på marknaden.

Personuppgifterna registreras och lämnas vidare till Acer, Agency for the Cooperation of Energy Regulators, som publicerar ett europeiskt register över energimarknadsaktörer.

Energimarknadsinspektionen (Ei) är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter som finns i registret.

Du kan ändra uppgifter i systemet

Du som användare kan själv se, ändra och rätta dina uppgifter i registret genom att logga in i Ceremp Länk till annan webbplats. med de uppgifter du fick när användarkontot godkändes. För hjälp kring administrering i systemet kontakta Ei via e-post REMIT@ei.se.

Personuppgifterna lagras i registret tills den registrerade begär att uppgifterna ska raderas eller tills behörig representant för företaget begär att uppgifterna ska tas bort.

Du har rätt att begära information

Du har rätt att begära information om vilka av dina personuppgifter som Ei sparar, på vilket sätt och för vilket ändamål. För att Ei ska kunna tillmötesgå din begäran måste du lämna tillräckligt med information om dig själv och dina personuppgifter för att vi ska kunna göra en sökning i våra system.

Du har rätt att få en kopia av de personuppgifter som Ei behandlar om dig

Ei har rätt att ta betalt för ytterligare kopior. Rätten till information och registerutdrag gäller inte uppgifter som omfattas av sekretess.

Begäran skickar du till Energimarknadsinspektionen, Box 155, 631 03 Eskilstuna eller till registrator@ei.se.

Är du inte nöjd med vår behandling av personuppgifter

Om du inte är nöjd med vår behandling kan du vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) Länk till annan webbplats..

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL