Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-23 10:37:41

Naturgas

Här kan du läsa mer om gasavtal, gasavbrott och hur du gör för att svara på en remiss om du berörs av en ny gasledning.

Det svenska naturgasnätet sträcker sig från Trelleborg i söder till Stenungssund i norr och en liten bit österut in mot Jönköping. Det är drygt 30 av Sveriges 290 kommuner som har tillgång till naturgas.

Riksdagen har beslutat att distributionen av gas ska drivas som ett naturligt monopol eftersom det inte är ekonomiskt eller miljömässigt lämpligt att bygga flera parallella gasnät.

Energimarknadsinspektionen (Ei) är den myndighet som granskar gasnätsföretagen så att företagen inte utnyttjar sin monopolställning.

Som kund kan du byta gashandlare men inte gasnätsföretag.

Energimarknadsinspektionen (Ei) reglerar hur stora avgifter gasnätsföretagen får ta ut av sina kunder

Eftersom du inte kan välja gasnätsföretag är gasnätsföretagens prissättning reglerad för att säkerställa att du som kund betalar ett skäligt pris.

Här kan du läsa mer om regleringen.

Mer information

Så här fungerar gasmarknaden i Sverige - Konsumenternas Energimarknadsbyrå Länk till annan webbplats.

Om gasnät och gasbolag - Konsumenternas Energimarknadsbyrå Länk till annan webbplats.

Har du frågor?

Ställ din fråga i vårt konsumentforum Länk till annan webbplats..

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL