Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-23 19:41:12

Avbrott gas

Avbrott i gasleveranserna kan vara planerade eller oförutsedda. Information om gasavbrott hittar du hos din naturgasleverantör.

Ibland kan det bli avbrott i gasleveranserna. Det kan bero på oförutsedda händelser, driftsstörningar eller planerade underhållsarbeten.

Naturgasleverantören har rätt att stänga av din gasleverans om du som konsument har försummat dina skyldigheter enligt avtalet, till exempel om du inte har betalat avgiften för överföring eller leverans av naturgas i tid. Som konsument ska du informeras i god tid innan gasöverföringen stängs av. Här kan du läsa mer om vad som gäller.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL