Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-24 22:50:44

Artikel 10 Metod för samordnad kapacitetsberäkning för långsiktiga tidsramar - Hansa

Status

Ei:s beslut 2019-102570 Pdf, 215.2 kB.

Den 17 mars 2021 kom Affärsverket svenska kraftnät in med ett förslag på ändring av metoden.

Ei:s beslut 2021-101780 Pdf, 342.5 kB.

Godkänd ändring av metoden Pdf, 1006.2 kB.(engelska)

Godkänd ändring av metoden Pdf, 420.5 kB. (svenska)

Frågor

Har du frågor om ärendet är du välkommen att kontakta oss.

Ärendenummer

2019-102570

2021-101780