Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-24 22:43:36

Rapportera in uppgifter till Ei

Här hittar du som arbetar på energiföretag för el, fjärrvärme och naturgas allt du behöver för att rapportera in uppgifter till Energimarknadsinspektionen (Ei).

Kalendarium - företagens inrapportering till Ei

Typ av inrapportering

Rapportera senast

Nätavgifter

31 januari

Åtgärder enligt övervakningsplan

15 mars

Elavbrott

31 mars

Elavbrott vid långa och omfattande avbrott så kallad särskild rapport

30 dagar efter avbrotts­perioden

Omprövning intäktsramar elnät 2020-2023

14 april

Indikatorer för smarta elnät

30 april

Årsrapport

31 juli

Drift- och affärsförhållande (DoA)

31 juli

Risk- och sårbarhetsanalyser samt åtgärdsplan (RSA och ÅP)

31 juli

Nätutvecklingsplan

31 december, vartannat år med start 2024

Elavtal och leveransvillkor

Kl. 24.00 samma dag som förändring

Omdirigering

Årligen för de elnätsföretag som använt omdirigering

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL