Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-20 07:53:07

Elområde

Sverige består av fyra elområden

  • Elområde Luleå SE 1
  • Elområde Sundsvall SE 2
  • Elområde Stockholm SE 3
  • Elområde Malmö SE 4

I norra Sverige produceras det mer el än det förbrukas. I södra Sverige är det tvärt om. Under delar av året finns det inte tillräcklig kapacitet i elledningarna för att transportera elen från norr till söder.

En av konsekvenserna av prisskillnaderna som uppstår mellan våra fyra elområden, är att det ger högre intäkter att tillföra produktionskapacitet i Sydsverige än i de norra delarna där det redan finns ett överskott. Prisskillnaderna ger också information om var ytterligare investeringar i nätkapacitet gör mest nytta.

Illustration som visar karta över Sverige och att Svergie består av fyra elområden och ungefär var gränserna går. Elområde  SE1 Luleå har oftast överskott på el, elområde SE 2 Sundsvall oftast överskott på el, elområde SE 3 Stockholm oftast underskott på el, elområde SE 4 Malmö oftast underskott på el.

Sverige delades in i elområden

År 2006 anmäldes Svenska kraftnät till EU-kommissionen av Dansk Energi. Det är Svenska kraftnät som driver det svenska stamnätet.

I sin anmälan protesterade Dansk Energi mot att Svenska kraftnät periodvis begränsat exporten av el till Danmark. Begränsningarna hade Svenska kraftnät bland annat gjort under kalla vinterdagar då det svenska stamnätet inte räckte till för att transportera el från norra till södra Sverige och vidare till de europeiska länder som är anslutna till södra Sverige. Att begränsa exporten var ett sätt att undvika elbrist i landets södra delar.

EU-kommissionen krävde under våren 2010 att Svenska kraftnät måste hantera överföringsbegränsningar i det svenska stamnätet på ett annat sätt för att inte diskriminera användare i andra delar av Europa. Det resulterade i att Svenska kraftnät den 1 november 2011 delade in Sverige i fyra elområden.

Så här påverkas elkunden av elområden

För elkunder kan det innebära att man tidvis får betala ett högre pris om man bor i södra Sverige jämfört med om man bor i norra Sverige, men det kan också uppstå situationer då priserna i södra Sverige blir lägre än i de norra delarna. På vår jämförelsesajt elpriskollen.se kan elkunder alltid se vilka avtal och priser som erbjuds där kunden bor eller har sitt företag.

Orsaken till prisskillnaderna är att det normalt sett finns mer och billigare el att tillgå i norra Sverige än i södra Sverige. Hur mycket och hur ofta priserna kommer att skilja mellan norr och söder är svårt att förutsäga.

Läs mer om elområde hos Konsumenternas Energimarknadsbyrå Länk till annan webbplats..

Här visas börspriserna för olika elprisområden och månader Länk till annan webbplats..

Elkunden kan välja elhandelsföretag

Även efter indelningen av Sverige i elområden kan elkunden fritt välja från vilket elhandelsföretag man vill köpa sin el. Elpriserna kommer periodvis att variera mellan de olika elområdena. Det är statliga Svenska kraftnät som delar in Sverige i fyra elområden utifrån de fysiska begränsningar som finns i olika delar av stamnätet.

Gränserna har dragits i områden där näten inte räcker till och därför behöver förstärkas i framtiden. Tanken är att skillnaderna i pris för elkunderna på lång sikt ska utjämnas i takt med att Svenska kraftnät förstärker stamnätet genom investeringar. Just nu pågår flera projekt som syftar till att öka kapaciteten i tidigare svaga punkter.

Mer om transmissionsnätsprojekt på Svenska kraftnäts webbplats Länk till annan webbplats.

Mer information om nätområden finns på Svenska kraftnäts - Nätområden.se Länk till annan webbplats.

Vill du veta vilket elområde du tillhör?

Elpriserna kommer periodvis att variera mellan våra olika elområden. Här kan du läsa mer om vad elområden är för något och varför de finns. Du kan också ta reda på vilket elområde du tillhör. Mer om elområde på ei.se

På Svenska kraftnäts webbplats kan du enkelt ta reda på vilket elområde du tillhör. Länk till annan webbplats.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL