Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym eller justera uppläsningshastighet.

Dokument - förhandsreglering av intäktsramar elnät för tillsynsperiod 2012-2015

Här samlar vi underlag till elnätsföretagen som kan vara viktigt att känna till i samband med förhandsreglering av intäktsramar.

Vill du snabbt hitta de dokument som publicerades senast?
Leta i listan efter de filer som är markerade med fetstil.

Ei:s rapporter och angränsande dokument

Titel

Datum

Status

Förhandsreglering av elnätsavgifter - principiella val i viktiga frågorPDF

2009-10-02

Beslutad

Löpande kostnader i förhandsregleringen - grundprinciper vid beräkningPDF

2010-05-07

Beslutad

Kvalitetsbedömning av elnät vid förhandsregleringPDF

2010-06-08

Beslutad

Värdering av elnätsföretagens kapitalbas i förhandsregleringenPDF

2010-06-16

Beslutad

Nedanstående fyra dokument är inte längre aktuella. För att se dessa hänvisas till detta dokumentPDF. Alternativa dokument hittas längre ner på den här sidan under rubriken Övriga dokument.Bilaga 6a

2010-06-16


Bilaga 6b

2010-06-16


Bilaga 6b (fackmatris)

2010-06-16


Bilaga 6c

2010-06-16


Förhandsregleringens krav på effektiviseringar - intäktsramen för löpande kostnaderPDF

2010-06-23

Beslutad

Förhandsprövning av elnätstariffer - slutrapport inför första tillsynsperioden 2012-2015PDF

2010-12-22

Beslutad

Lagar

Titel

Datum

Status

Ellagen (1997:857)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Väsentliga delar för förhands-regleringen trädde i kraft 2010-01-01 och 2012-01-01

I kraft

Övriga dokument

Titel

Datum

Status

Statens Offentliga Utredningar 2007:99, Förhandsprövning av nättariffer m.mPDF

Nov 2007

Delbetänkande

Regeringsuppdrag: "Förslag förordning kapitalbas"PDF

2009-02-29

Slutlig

Regeringens proposition 2008/09:141PDF

2009-03-05

Slutlig

SCB:s Faktorprisindex för byggnader

Startsida för denna statistiklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Byggkostnadsutvecklingen 1910 - 2020länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Excelfil innehållande statistiska data t.o.m. 2020 (Extern fil)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Publicerade data

Excelfil för sammanställning av intäktsram enligt EI:s schablonmetodIntäktsram beräkning v2.3 för Excel 2007-2010Excel

2011-02-17

Slutlig

Intäktsram beräkning v2.3 för Excel 2003 och äldreExcel

2011-02-17

Slutlig

Följebrev samt instruktionPDF

2010-12-02

Publicerad

Kodöversättningslista för trafo, jordkabel och luftledningExcel

2010-11-18

Publicerad

NormvärdeslistaExcel

2015-08-28

Publicerad

Fackmatrislista v3.0PDF

2011-02-04

Slutlig

XML-specifikation för import av kapitalbasdata till IT-systemet Kent v.1.2PDF

2010-12-02

Uppdaterad

XML-schema för import av kapitalbasdata till IT-systemet Kent v.1.2öppnas i nytt fönster

2010-12-02

Uppdaterad

Handbok för redovisning av intäktsram - Förhandsreglering av elnätsföretag Version 3.1PDF

2011-03-01

Publicerad

Bilaga 2 Tabell Översättningslista trafo upp t.o.m. 24 kV version 2Excel

2011-03-05

Publicerad

Bilaga 2 Tabell Översättningslista ledningar över 24 kV version 1Excel

2010-12-16

Publicerad

Bilaga 2 Tabell Översättningslista ledningar upp t.o.m. 24 kV version 2Excel

2010-12-16

Publicerad

Faktorprisindex för elnätsföretagPDF

2010-12-28

Publicerad

Faktorprisindex för elnätsföretag 2010 - LokalnätPDF

2010-12-28

Publicerad

Faktorprisindex för elnätsföretag 2011 - LokalnätPDF

2011-10-03

Publicerad

Faktorprisindex för elnätsföretag 2012 - LokalnätPDF

2013-01-24

Publicerad

Faktorprisindex för elnätsföretag 2013 - LokalnätPDF

2014-06-26

Uppdaterad

Faktorprisindex för elnätsföretag 2014 - LokalnätPDF

2014-10-28

Publicerad

Faktorprisindex för elnätsföretag 2015 - LokalnätPDF

2015-10-06

Publicerad

Faktorprisindex för elnätsföretag 2016 - LokalnätPDF

2016-10-04

Publicerad

Faktorprisindex för elnätsföretag 2017 - LokalnätPDF

2017-10-17

Publicerad

Faktorprisindex för elnätsföretag 2018 - LokalnätPDF

2018-10-10

Publicerad

Faktorprisindex för elnätsföretag 2010 - RegionnätPDF

2010-12-28

Publicerad

Faktorprisindex för elnätsföretag 2011 - RegionnätPDF

2011-10-03

Publicerad

Faktorprisindex för elnätsföretag 2012 - RegionnätPDF

2013-01-24

Publicerad

Faktorprisindex för elnätsföretag 2013 - RegionnätPDF

2014-06-26

Uppdaterad

Faktorprisindex för elnätsföretag 2014 - RegionnätPDF

2014-10-28

Publicerad

Faktorprisindex för elnätsföretag 2015 - RegionnätPDF

2015-10-06

Publicerad

Faktorprisindex för elnätsföretag 2016 - RegionnätPDF

2016-10-04

Publicerad

Faktorprisindex för elnätsföretag 2017 - RegionnätPDF

2017-10-17

Publicerad

Faktorprisindex för elnätsföretag 2018 - RegionnätPDF

2018-10-10

Publicerad

Faktorprisindex för elnätsföretag 2010 - StamnätPDF

2010-12-28

Publicerad

Faktorprisindex för elnätsföretag 2011 - StamnätPDF

2011-10-03

Publicerad

Faktorprisindex för elnätsföretag 2012 - StamnätPDF

2013-01-24

Publicerad

Faktorprisindex för elnätsföretag 2013 - StamnätPDF

2014-06-26

Uppdaterad

Faktorprisindex för elnätsföretag 2014 - StamnätPDF

2014-10-28

Publicerad

Faktorprisindex för elnätsföretag 2015 - StamnätPDF

2015-10-06

Publicerad

Faktorprisindex för elnätsföretag 2016 - StamnätPDF

2016-10-04

Publicerad

Faktorprisindex för elnätsföretag 2017 - StamnätPDF

2017-10-17

Publicerad

Faktorprisindex för elnätsföretag 2018 - StamnätPDF

2018-10-10

Publicerad

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL