Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

Dokument - förhandsreglering av intäktsramar elnät för tillsynsperiod 2012-2015

Här samlar vi underlag till elnätsföretagen som kan vara viktigt att känna till i samband med förhandsreglering av intäktsramar.

Vill du snabbt hitta de dokument som publicerades senast?
Leta i listan efter de filer som är markerade med fetstil.

Konsultrapporter

Titel

Datum

Konsult

Utvärdering av EKM Pdf, 3.8 MB, öppnas i nytt fönster.

2010-12-21

KTH

Standardkostnader regionnätet Pdf, 232 kB, öppnas i nytt fönster.

2009-02-01

Sweco

EBR Kapitalbasvärdering Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

2009-09-08

Sweco

Reglering av elnätsföretagens intäkter - utformning av den kvalitetsberoende komponenten Pdf, 155.6 kB, öppnas i nytt fönster.

2009-12-22

Sweco

Reglering av elnätsföretagens intäkter - reglermässiga avskrivningstider Pdf, 122.7 kB, öppnas i nytt fönster.

2010-01-22

Sweco

Reglering av elnätsföretagens intäkter - normprislista i pilotförsök Pdf, 387 kB, öppnas i nytt fönster.

2010-01-25

Sweco

Reglering av elnätsföretagens intäkter - pilotprojekt löpande kostnader Pdf, 371.1 kB, öppnas i nytt fönster.

2010-01-31

Sweco

Anskaffningsvärden i elnätsverksamhet Pdf, 226.3 kB, öppnas i nytt fönster.

2010-03-29

Ernst & Young

Anskaffningsvärden i elnätsverksamhet, tilläggsrapport Pdf, 293.3 kB, öppnas i nytt fönster.

2010-04-09

Ernst & Young

WACC och rörelsekapital - Slutrapport Pdf, 283.3 kB, öppnas i nytt fönster.

2010-05-19

Ernst & Young

Stickprovsundersökning för att verifiera normvärden Pdf, 538.6 kB, öppnas i nytt fönster.


Hagman Energy AB

Verifiering av normvärdeslista Pdf, 3.7 MB, öppnas i nytt fönster.

2011-02-14

Grontmij AB

Värdering av framtagna normvärdeslistor för reginnätsanläggningar MED BILAGOR Pdf, 7.9 MB, öppnas i nytt fönster.

2011-02-14

ÅF

Metodrapport för faktorprisindex avseende elnätsföretag åt Energimarknadsinspektionen januari 2011 Pdf, 265.2 kB, öppnas i nytt fönster.

2011-02-28

SCB

Estimering av kalkylränta (WACC) för elnätsverksamhet under tillsynsperioden 2012-2015 Pdf, 410.9 kB, öppnas i nytt fönster.

2011-05-13

Grant Thornton

Estimering av kalkylränta för elnätsverksamhet för åren 2012-2015 Pdf, 341 kB, öppnas i nytt fönster.

2011-05-13

Ernst & Young

Lagar

Titel

Datum

Status

Ellagen (1997:857) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Väsentliga delar för förhands-regleringen trädde i kraft 2010-01-01 och 2012-01-01

I kraft

Övriga dokument

Titel

Datum

Status

Statens Offentliga Utredningar 2007:99, Förhandsprövning av nättariffer m.m Pdf, 3.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Nov 2007

Delbetänkande

Regeringsuppdrag: "Förslag förordning kapitalbas" Pdf, 3.4 MB, öppnas i nytt fönster.

2009-02-29

Slutlig

Regeringens proposition 2008/09:141 Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

2009-03-05

Slutlig

SCB:s Faktorprisindex för byggnader

Startsida för denna statistik Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Byggkostnadsutvecklingen 1910 - 2020 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Excelfil innehållande statistiska data t.o.m. 2020 (Extern fil) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Publicerade data

Excelfil för sammanställning av intäktsram enligt EI:s schablonmetodIntäktsram beräkning v2.3 för Excel 2007-2010 Excel, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

2011-02-17

Slutlig

Intäktsram beräkning v2.3 för Excel 2003 och äldre Excel, 5.5 MB, öppnas i nytt fönster.

2011-02-17

Slutlig

Följebrev samt instruktion Pdf, 264.9 kB, öppnas i nytt fönster.

2010-12-02

Publicerad

Kodöversättningslista för trafo, jordkabel och luftledning Excel, 43.2 kB, öppnas i nytt fönster.

2010-11-18

Publicerad

Normvärdeslista Excel, 130.8 kB, öppnas i nytt fönster.

2015-08-28

Publicerad

Fackmatrislista v3.0 Pdf, 52.9 kB, öppnas i nytt fönster.

2011-02-04

Slutlig

XML-specifikation för import av kapitalbasdata till IT-systemet Kent v.1.2 Pdf, 176 kB, öppnas i nytt fönster.

2010-12-02

Uppdaterad

XML-schema för import av kapitalbasdata till IT-systemet Kent v.1.2 Öppnas i nytt fönster.

2010-12-02

Uppdaterad

Handbok för redovisning av intäktsram - Förhandsreglering av elnätsföretag Version 3.1 Pdf, 2.6 MB, öppnas i nytt fönster.

2011-03-01

Publicerad

Bilaga 2 Tabell Översättningslista trafo upp t.o.m. 24 kV version 2 Excel, 20.5 kB, öppnas i nytt fönster.

2011-03-05

Publicerad

Bilaga 2 Tabell Översättningslista ledningar över 24 kV version 1 Excel, 48 kB, öppnas i nytt fönster.

2010-12-16

Publicerad

Bilaga 2 Tabell Översättningslista ledningar upp t.o.m. 24 kV version 2 Excel, 89 kB, öppnas i nytt fönster.

2010-12-16

Publicerad

Faktorprisindex för elnätsföretag Pdf, 125.8 kB, öppnas i nytt fönster.

2010-12-28

Publicerad

Faktorprisindex för elnätsföretag 2010 - Lokalnät Pdf, 47.1 kB, öppnas i nytt fönster.

2010-12-28

Publicerad

Faktorprisindex för elnätsföretag 2011 - Lokalnät Pdf, 15.8 kB, öppnas i nytt fönster.

2011-10-03

Publicerad

Faktorprisindex för elnätsföretag 2012 - Lokalnät Pdf, 16.3 kB, öppnas i nytt fönster.

2013-01-24

Publicerad

Faktorprisindex för elnätsföretag 2013 - Lokalnät Pdf, 15.2 kB, öppnas i nytt fönster.

2014-06-26

Uppdaterad

Faktorprisindex för elnätsföretag 2014 - Lokalnät Pdf, 15.9 kB, öppnas i nytt fönster.

2014-10-28

Publicerad

Faktorprisindex för elnätsföretag 2015 - Lokalnät Pdf, 16.1 kB, öppnas i nytt fönster.

2015-10-06

Publicerad

Faktorprisindex för elnätsföretag 2016 - Lokalnät Pdf, 16.1 kB, öppnas i nytt fönster.

2016-10-04

Publicerad

Faktorprisindex för elnätsföretag 2017 - Lokalnät Pdf, 41.7 kB, öppnas i nytt fönster.

2017-10-17

Publicerad

Faktorprisindex för elnätsföretag 2018 - Lokalnät Pdf, 110.3 kB, öppnas i nytt fönster.

2018-10-10

Publicerad

Faktorprisindex för elnätsföretag 2010 - Regionnät Pdf, 47 kB, öppnas i nytt fönster.

2010-12-28

Publicerad

Faktorprisindex för elnätsföretag 2011 - Regionnät Pdf, 15.9 kB, öppnas i nytt fönster.

2011-10-03

Publicerad

Faktorprisindex för elnätsföretag 2012 - Regionnät Pdf, 16.3 kB, öppnas i nytt fönster.

2013-01-24

Publicerad

Faktorprisindex för elnätsföretag 2013 - Regionnät Pdf, 15.2 kB, öppnas i nytt fönster.

2014-06-26

Uppdaterad

Faktorprisindex för elnätsföretag 2014 - Regionnät Pdf, 15.9 kB, öppnas i nytt fönster.

2014-10-28

Publicerad

Faktorprisindex för elnätsföretag 2015 - Regionnät Pdf, 16.2 kB, öppnas i nytt fönster.

2015-10-06

Publicerad

Faktorprisindex för elnätsföretag 2016 - Regionnät Pdf, 15.9 kB, öppnas i nytt fönster.

2016-10-04

Publicerad

Faktorprisindex för elnätsföretag 2017 - Regionnät Pdf, 41.5 kB, öppnas i nytt fönster.

2017-10-17

Publicerad

Faktorprisindex för elnätsföretag 2018 - Regionnät Pdf, 110.4 kB, öppnas i nytt fönster.

2018-10-10

Publicerad

Faktorprisindex för elnätsföretag 2010 - Stamnät Pdf, 44.9 kB, öppnas i nytt fönster.

2010-12-28

Publicerad

Faktorprisindex för elnätsföretag 2011 - Stamnät Pdf, 13.3 kB, öppnas i nytt fönster.

2011-10-03

Publicerad

Faktorprisindex för elnätsföretag 2012 - Stamnät Pdf, 13.3 kB, öppnas i nytt fönster.

2013-01-24

Publicerad

Faktorprisindex för elnätsföretag 2013 - Stamnät Pdf, 12.5 kB, öppnas i nytt fönster.

2014-06-26

Uppdaterad

Faktorprisindex för elnätsföretag 2014 - Stamnät Pdf, 14.6 kB, öppnas i nytt fönster.

2014-10-28

Publicerad

Faktorprisindex för elnätsföretag 2015 - Stamnät Pdf, 14.7 kB, öppnas i nytt fönster.

2015-10-06

Publicerad

Faktorprisindex för elnätsföretag 2016 - Stamnät Pdf, 14.8 kB, öppnas i nytt fönster.

2016-10-04

Publicerad

Faktorprisindex för elnätsföretag 2017 - Stamnät Pdf, 40.4 kB, öppnas i nytt fönster.

2017-10-17

Publicerad

Faktorprisindex för elnätsföretag 2018 - Stamnät Pdf, 107.4 kB, öppnas i nytt fönster.

2018-10-10

Publicerad

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL