Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-24 09:14:37

Nominerad elmarknadsoperatör (Nemo)

Ett företag som vill erbjuda sina tjänster på den europeiska dagen före- och intradagsmarknaden måste vara utnämnd till nominerad elmarknads­operatör och kontinuerligt leva upp till kriterierna.

Det är Energimarknadsinspektionen (Ei) som utnämner nominerade elmarknadsoperatörer i Sverige

Utnämningen utfärdas på en period på 4 år.

Företag som vill ansöka

För att kunna ansöka om utnämning måste företaget kunna visa att det kontinuerligt lever upp till de kriterier som finns i artikel 6 i förordning 2015/1222 Länk till annan webbplats.. Här kan du läsa mer om ansökan.

Om företaget redan blivit utnämnt i annat medlemsland

Om företaget redan blivit utnämnt till nominerad elmarknadsoperatör i ett annat land inom EU, har det enligt förordning 2015/1222 Länk till annan webbplats. rätt att erbjuda sina tjänster i Sverige. Företaget är skyldigt att meddela Ei 2 månder innan det avser att starta sin verksamhet i Sverige. Mer om vilka uppgifter som ska skickas in till Ei.

Ei ska säkerställa

Vi ska säkerställa att samtliga nominerade elmarknadsoperatörer verksamma i Sverige uppfyller kriterierna som föreskrivs i artikel 6 i Kommissionens förordning om om fastställande av riktlinjer för kapacitetstilldelning och hantering av överbelastning (förordning 2015/1222 Länk till annan webbplats.).

Kommissionens förordning om fastställande av riktlinjer för kapacitetstilldelning och hantering av överbelastning 2015/1222 Länk till annan webbplats. (även kallad CACM) innehåller flera bestämmelser som ska leda till en sammankoppling av den europeiska elmarknaden. Bland annat ska nominerade elmarknadsaktörer inom EU kunna konkurrera med varandra på lika villkor. Här kan du läsa mer om CACM.

Engelska namnet är: Capacity Allocation and Congestion Managment (CACM).

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL