Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-20 08:16:38

Andra språk

Energimarknadsinspektionens (Ei) språk är svenska men viss information på vår webbplats ei.se finns översatt till engelska. Du hittar informationen under In English.

Minoritetsspråk

Vår webbplats ei.se är inte översatt till minoritetsspråken finska, samiska, jiddisch, meänkieli och roman chib.

Om du vill veta mer om minoritetsspråk kan du kontakta Länsstyrelsen i Stockholms län eller Sametinget. Sametinget ansvarar för samiska och Länsstyrelsen i Stockholm ansvarar för övriga språk. På instituet för språk och folkminnes Länk till annan webbplats. webbplats eller minoritet.se Länk till annan webbplats. finns mer information om din rätt att använda nationella minoritietsspråk.

Kontakta oss skriftligen om du vill ta till dig någon information från ei.se på andra språk eller har har frågor. Du hittar våra kontaktuppgifter här.

Andra språk med hjälp av webbläsarens funktionalitet

För vissa språk kan du använda webbläsaren översättningsfunktion, däremot finns inte alla minoritetsspråk som valbara alternativ.

Om du som besökare väljer att översätta informationen som finns på ei.se med automatisk översättningsfunktion bör du ta till dig informationen med viss försiktighet, eftersom översättningarna inte blir fullt tillförlitliga.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL