Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-23 09:37:05

Tabellförklaring - kommissionsförordningar el

Så här fungerar innehållet i tabellen.

Tabellen visar vilka metoder och villkor som ännu inte är godkända av Ei, dessa har status "pågående". Metoder och villkor som har status "godkänd" är sådana som Ei redan har godkänt.

Det finns också metoder och villkor som har blivit ändrade efter att Ei godkände dem första gången, datum för när Ei godkände ändringarna finns då angivet.

I de fall det finns en tredje kolumn med rubriken "implementering" är den tänkt att ge en övergripande bild över hur implementeringen av metoderna fortlöper. Metoderna kan ha status "implementerad", "ej implementerad" eller "försenad".

Metoder som har status "implementerad" är på plats och ska följas.

Metoder som har status "ej implementerade" är inte implementerade men följer den implementeringsplan som finns beskriven i samtliga metoder.

Metoder som har status "försenad" är metoder som inte följer den implementeringsplan som finns beskriven i metoden.

Vid några av metoderna anges en kort anledning till vad förseningen beror på.