Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-21 04:08:46

Frånkoppling om inte elen räcker till

Om elen inte räcker till i alla delar av Sverige så kan det bli aktuellt att koppla bort elen för ett begränsat antal under en kortare tid för att minska risken för ett större elavbrott.

Om Sverige hamnar i ett läge där det inte finns tillräckligt med el är det Svenska kraftnät som ser till att kraftsystemet skyddas och att ett större elavbrott förhindras.

Det innebär att Svenska kraftnät beordrar att elen stängs en kortare tid i ett område, så kallad manuell förbrukningsfrånkoppling (MFK). Svenska kraftnät bestämmer i vilket elområde, hur länge och hur mycket som ska kopplas från. Men det är elnätsföretagen som bestämmer vilka elanvändare eller ledningar som ska kopplas bort när de fått order från Svenska kraftnät om frånkoppling.

Svenska kraftnät har mer information om frånkoppling och vad det innebär för dig som elanvändare Länk till annan webbplats.

Samhällsviktiga elanvändare prioriteras vid brist på el

Prioriteringen görs enligt en planeringsmetod som Energimyndigheten har utvecklat. Metoden kallas Styrel, vilket står för "styrning av el till prioriterade elanvändare vid bristsituationer".

Samhällsviktiga elanvändare kan exempelvis vara sjukhus, apotek och betalningssystem.

Mer om Styrel på Energimyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Om du som elanvändare råkar ut för planerad frånkoppling från elnätet så är förmodligen det elavbrottet under en kortare tid och då blir inte frågan om avbrottsersättning aktuell.

Mer om vad som gäller vid elavbrott

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL