Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-23 11:14:20

Tillgänglighet för Elin

Detta är Energimarknadsinspektionens (Ei) tillgänglighetsredogörelse för e-tjänsten ELIN.

Här beskriver vi hur vår e-tjänst ELIN (elhandelsföretagens inrapporteringstjänst) uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är e-tjänsten?

Vi är medvetna om att delar av e-tjänsten inte är helt tillgängliga.

Om du inte kan använda delar av e-tjänsten?

Om du behöver innehåll från inrapporteringstjänsten ELIN som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du höra av dig till oss. Svarstiden är normalt 5 arbetsdagar. Här hittar du våra kontaktuppgifter. 

Rapportera brister

Vi strävar hela tiden efter att förbättra tillgängligheten. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns. Det är betydelsefull information som vi använder i vårt tillgänglighetsarbete. Här hittar du våra kontaktuppgifter

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Anmälningsformulär om bristande tillgänglighet hos Myndigheten för digital förvaltning, DIGG Länk till annan webbplats.

Teknisk information

Den här e-tjänsten är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Problem vid användning utan synförmåga

 • Alt-text saknas på energislagsbilderna.
 • Rubriker korrekt markerade, men vissa listor är implementerade som dejor av div-element istället för som html-listor vilket påbjuds av standarden. Aria-labels finns i viss utsträckning, oklart om det är nog.
 • i-ikonen fungerar inte att tabba till.
 • När man lägger till avtal står det inte i sidtitel i vilken sida man är på i formuläret.
 • Obligatoriska fält markeras med röd stjärna.
 • När fel upptäcks i formulären ges inga förslag på korrekt inmatning.
 • Flertalet valideringsfel på site-nivå, inte så många på sid-nivå. Huvudsakligen en fråga om att siten byggts mot standarder som fanns vid tillblivelsen, och gradvis uppgraderats mot modernare standarder.

Problem vid användning med nedsatt synförmåga

 • Alt-text saknas på energislagsbilderna.
 • Energislagsikoner är inte ok i kontraster, likaså gäller loggan för systemet.
 • Text hamnar bakom olika element vid inzoom till 200%.
 • Text hamnar utanför skärmen vilket gör att man måste scrolla i flera riktningar.
 • Kontrastproblem i energislagsikonerna samt på sidans logga.
 • Text spacing fungerar inte i formulären.
 • i-ikonen fungerar inte att tabba till.
 • När man lägger till avtal står det inte i sidtitel i vilken sida man är på i formuläret.
 • Obligatoriska fält markeras med röd stjärna.
 • När fel upptäcks i formulären ges inga förslag på korrekt inmatning.

Problem vid användning med nedsatt färgseende

 • Energislagsikoner är inte ok i kontraster, likaså gäller loggan för systemet.
 • Kontrastproblem i energislagsikonerna samt på sidans logga.

Problem vid användning med nedsatt finmotorik eller styrka

 • Text hamnar utanför skärmen vilket gör att man måste scrolla i sidled.
 • i-ikonen fungerar inte att tabba till.

Problem vid användning med nedsatt finmotorik eller styrka

 • Text hamnar utanför skärmen vilket gör att man måste scrolla i sidled.

Problem vid användning med kognitiv nedsättning

 • Text spacing fungerar inte i formulären.
 • När man lägger till avtal står det inte i sidtitel i vilken sida man är på i formuläret.
 • När fel upptäcks i formulären ges inga förslag på korrekt inmatning.

Så här har vi testat

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av ELIN.

Senaste bedömningen gjordes den 24 augusti 2021.

Redogörelsen uppdaterades senast den 24 augusti 2021.