Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-02-28 07:19:26

Nätkoncession för område

Nätkoncession för område berör elnätsverksamhet inom ett geografiskt område (lokalnät).

Företag som har nätkoncession för område

Företag som har nätkoncession för område behöver inte ansöka hos Ei om tillstånd för varje ledning som ska byggas. Men man bör vara observant på andra gällande regler som exempelvis miljöbalkens regler om samråd med länsstyrelsen.

Nätkoncession för område är i princip en ensamrätt att distribuera el till kunder inom området.

Idag finns det ungefär 300 nätkoncessioner för område i Sverige och dessa gäller tills vidare (tidigare krävdes att de förnyades efter 25 år). Eftersom i stort sett hela Sveriges yta nu är täckt av nätkoncessioner för område, är det ovanligt att någon ansöker om en ny nätkoncession för område.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL