Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-22 00:59:52

Gasnätsföretagens intäktsramar 2023-2026

Här finns uppgifter om intäktsramar för gasnätsföretagen.

Hitta mer information i vårt e-diarium

Om du vill ta del av Ei:s beslut som fastställer ett specifikt gasnätsföretags intäktsram för perioden 2023-2026 och de dokument som följer vid ett eventuellt överklagande, samt yttrande till förvaltningsdomstolar hittar du dem i vårt e-diarium. Du kan söka på företagets namn, redovisningsenhet (ReID), ärendenummer eller tillsynsperioden.

Så här söker du i vårt e-diarium

Gå direkt till e-diarium Länk till annan webbplats.

Gasnätsföretagens intäktsramar 2023-2026 

Företag

ReID

Beslut ny intäktsram i 2021 år prisnivå (tkr)

Diarienummer

Göteborgs Energi Gasnät AB

REN00606

788 195

2023-103956

Kraftringen Nät AB

REN00887

194 703

2023-103955

Gasnätet Stockholm AB (distribution)

REN00954

694 442

2023-103954

Gasnätet Stockholm AB (förgasning)

REN00955

56 262

2023-103958

Swedegas AB (lagring)

REN00868

122 742

2023-103960

Swedegas AB (transmission)

REN00898

1 873 412

2023-103959

Varberg Energi AB

REN00329

37 604

2023-103951

Weum Gas AB, (f.d. E.ON Gas Sverige AB)

REN00598

1 987 088

2023-103957

Öresundskraft AB

REN00859

269 416

2023-103952

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL