Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2023-02-05 09:33:15

E-tjänst för ansökan om nätkoncession för linje

Använd gärna e-tjänsten Dinkel för ansökan om nätkoncession för linje. I Dinkel får du som sökande vägledning för hur en ansökan ska utformas och vilken information som Energimarknadsinspektionen (Ei) behöver för sin prövning.

När du ansöker om nätkoncesson via Dinkel får du även tillgång till vår e-tjänst Företagsportalen. I Företagsportalen kan du enkelt följa ditt ärende under handläggningen hos oss.

Logga in i e-tjänsten

Använd e-tjänsten Dinkel för att

  • få vägledning i vad en ansökan om nätkoncession för linje ska innehålla.
  • ansöka om nätkoncession för linje
  • ansöka om förlängning av nätkoncession för linje
  • ansöka om ny nätkoncession för befintlig linje
  • ansöka om återkallelse av nätkoncession och/eller fastställande av återställningsåtgärder vid rasering
  • ansöka om ändring av nätkoncession för linje.

Använd Företagsportalen för att

  • följa ärendet under handläggningen hos Ei
  • få tillgång till handlingar i ärendet som publiceras av Ei
  • se var i tillståndsprocessen ärendet befinner sig.

Behörighet

För att kunna använda våra e-tjänster behöver du legitimera dig med mobilt BankID. Läs mer här om behörighet.

Mer information

Om du har frågor om e-tjänsten kan du kontakta oss på 016-16 27 00 och be att få bli kopplad till avdelningen för tillstånd och prövning.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL