Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

E-tjänst för ansökan om nätkoncession för linje

Använd gärna vår e-tjänst för ansökan om nätkoncession för linje, även kallad Dinkel. Du når e-tjänsten genom Företagsportalen, där du loggar in med ditt BankID. I portalen kan du följa de ärenden du skickat in till oss via e-tjänsten.

I e-tänsten Dinkel kan du

  • ansöka om nätkoncession för linje
  • ansöka om förlängning av nätkoncession för linje
  • ansöka om ny nätkoncession för linje för en befintlig ledning (om tillståndet har gått ut)
  • ansöka om återkallelse av nätkoncession och/eller fastställande av återställningsåtgärder vid rasering.

I Företagsportalen kan du

  • se de ansökningar du/ni skickat in via e-tjänsten
  • få tillgång till handlingar i ärendet som publiceras av Ei
  • se var i tillståndsprocessen ärendet befinner sig. Ei:s tillståndprocess i sammanfattning

Logga in i e-tjänsten

För att använda e-tjänsten och Företagsportalen behöver du vara behörig rapportör och kunna legitimera dig med mobilt BankID. Läs mer här om hur du ansöker om behörighet.

Mer information

Om du har frågor om e-tjänsten kan du kontakta oss på 016-16 27 00 och be att få bli kopplad till avdelningen för tillstånd och prövning.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL