Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-24 04:03:58

Berörs du av en ny kraftledning för gas?

När ett nätföretag har ansökt om att få bygga en ny naturgasledning eller anläggning som kräver tillstånd (koncession) har berörda möjlighet att lämna synpunkter inom en viss tid.

Alla berörda kan lämna yttrande

Du kan lämna synpunkter både till företaget som vill bygga naturgasledningen eller anläggningen och till Ei när vi handlägger ansökan.

Alla som är intresserade har möjlighet att ta del av ansökningshandlingarna via vår webbplats och alla berörda kan lämna yttrande (svara på remissen).

Här hittar du ärenden som är aktuella för remiss just nu

Samråd ska hållas med dem som kan bli särskilt berörda

Innan företaget som vill bygga en naturgasledning eller anläggning upprättar sin ansökan måste det samråda med alla som kan bli särskilt berörda, till exempel närboende, markägare, företag och industrier som kan påverkas direkt av en naturgasledning.

Den som är särskild berörd ska få information innan samrådet hålls

Om företaget missar att göra detta kan det innebära att Ei måste avvisa företagets ansökan om koncession. Då måste företaget börja om från början med att göra om samrådet och skicka in en ny ansökan till Ei.

Om naturgasledningen eller anläggningen riskerar att medföra stor miljöpåverkan

I de fall då en ledning eller anläggning riskerar att medföra stor miljöpåverkan måste samråd hållas även med allmänheten. I sådana fall kan företaget som ansöker om att få bygga naturgasledningen eller anläggningen sätta ut en annons i lokaltidningen. Ofta hålls öppna samrådsmöten i det område där ledningen eller anläggning ska byggas. Mer om samråd

Om du misstänker att någon börjat bygga en ledning eller anläggning utan beslut

Om du tror att någon har börjat bygga en naturgasledning eller anläggning som kräver koncession utan ett beslut, kan du kontakta Ei. Ange tydligt vad som har hänt och var. Det är brottsligt att bygga en ledning eller anläggning som kräver tillstånd. Här hittar du kontaktuppgifter till oss.

Är du berörd kan du lämna synpunkter

När en ansökan har granskats av Ei skickas den för remiss vilket innebär att vi gör handlingarna tillgängliga på vår webbplats.

Vi skickar också brev till alla berörda markägare och om ledningen kan medföra en större miljöpåverkan sätter vi ut en annons i lokaltidningar.

Alla som är intresserade kan ta del av ansöknings­handlingarna och berörda kan lämna yttrande (svara på remissen). Om man inte har möjlighet att ta del av informationen via internet kan man enkelt höra av sig till Ei så får man ta del av handlingarna på annat vis. Man kan också kontakta oss på mejl eller post. Här hittar du våra kontaktuppgifter.

De yttranden som lämnas till Ei i ett ärende skickas normalt till företaget som har ansökt om koncession. Företaget har därefter möjlighet att besvara de yttranden som kommit in. Om det behövs skickas företagets svar till dem som har haft synpunkter.

Det är regeringen som beslutar om koncessioner enligt naturgaslagen men ansökan ska skickas till Ei. Efter att vi har berett ärendet lämnar vi ärendet med ett eget yttrande till regeringen som slutligen beslutar om det får byggas eller inte.

Här kan du läsa mer om koncession enligt naturgaslagen, informationen vänder sig i första hand till branschen.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL