Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-04-19 16:56:42

Sammanlägga eller dela en nätkoncession för linje

Flera nätkoncessioner kan läggas samman till en ny nätkoncession och en nätkoncession kan delas till flera nya nätkoncessioner om nätkoncessionshavaren ansöker om detta hos Energimarknadsinspektionen (Ei).

Sammanläggning av nätkoncessioner

Enligt 2 kap. 39 § ellagen kan flera nätkoncessioner läggas samman till en ny nätkoncession om nätkoncessionerna:

 • Är av samma slag.
 • Har samma högsta och, i förekommande fall, lägsta tillåtna spänning.
 • Redovisas samlat och tekniskt och funktionellt avser samma ledning eller ledningsnät

Ansökan om sammanläggning ska innehålla:

 • Uppgifter om vilka nätkoncessioner ansökan avser.
 • Skälen för sammanläggning.
 • En beskrivning av de ledningar som omfattas av nätkoncessionerna och hur dessa tekniskt och funktionellt hör samman.
 • En karta som visar den sammanlagda nätkoncessionen.
 • En GIS-fil som visar den sammanlagda nätkoncessionen.

Delning av nätkoncession

Enligt 2 kap. 41 § ellagen får en nätkoncession för linje delas upp i flera nätkoncessioner, om var och en av de nya nätkoncessionerna tekniskt och funktionellt utgör en lämplig enhet.

Ansökan om delning ska innehålla:

 • Uppgifter om vilken nätkoncession ansökan avser.
 • Skälen för delningen.
 • En beskrivning av de ledningar som omfattas av ansökan och hur var och en av dessa tekniskt och funktionellt utgör lämpliga enheter.
 • En karta som visar hela den ursprungliga nätkoncessionen och i vilka delar denna ska delas upp.
 • En karta per ny nätkoncession. Dessa kartor ska endast visa en sträcka per karta.
 • GIS-fil som visar de olika sträckorna nätkoncessionen ska delas i.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL