Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2022-01-28 05:51:04

Regeringsuppdrag 2011

Här hittar du Energimarknadsinspektionens (Ei) regleringsbrev för 2011 och enskilda regeringsuppdrag som Ei fått under året.

Regleringsbrev 2011 för Energimarknadsinspektionen

Ei:s regleringsbrev 2011 hittar du på ESV Länk till annan webbplats.

Ei:s regeringsuppdrag 2011

Om regeringsuppdraget resulterat i en rapport hittar du rapporten här nedan.

Bereda en ansökan om givande att påbörja ledningsförättning enligt §17 ledningsrättslagen (1972:1144)

Ärendenummer: 2011-103102 Pdf, 590.7 kB.

Utreda systemet anvisningsavtal med tillsvidarepris på elmarknaden

Ärendenummer: 2011-102923 Pdf, 723.7 kB.

Systemet med anvisad elhandlare översyn och förslag till åtgärder - Ei R2012:07

Bereda ett ärende om återkallelse om koncession enligt naturgaslagen (2005:403)

Ärendenummer: 2011-102617 Pdf, 490.5 kB.

Utreda effekterna av utjämning av elnätstarifferna mellan glesbygd och tätort

Ärendenummer: 2011-102572 Pdf, 803.4 kB.

Utjämning av elnätstariffer mellan glesbygd och tätort - Ei R2012:05

Elområdets termologi

Ärendenummer: 2011-102561 Länk till annan webbplats.

Rapporten bör finnas hos Elsäkerhetsverket

Elområden

Ärendenummer: 2012-100105 Länk till annan webbplats.

Elområden i Sverige - Ei R2012:06

Värmemarknaden

Ärendenummer: 2011-100139 Länk till annan webbplats.

Uppvärmning i Sverige 2011 - Ei R2011:06

Ekonomisk bedömning vid införande av smarta mätare i naturgasnäten

Ärendenummer: 2011-101269 Länk till annan webbplats.

Smarta mätare i det svenska naturgasnätet - Ei R2012:01

Nordisk slutkundsmarknad för el - status rapport

Ärendenummer: 2011-102884 Länk till annan webbplats.

Regelförenkling

Ärendenummer: 2009-101965 Länk till annan webbplats..

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL