Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-19 16:09:50

Traineeplats på ACER

Det finns möjlighet att söka traineeplats på ACER:s kontor i Ljubljana, Slovenien.

ACER, The European Agency for the Cooperation of Energy Regulators, är en samarbetsorganisation för EU:s tillsynsmyndigheter inom energiområdet.

För att kunna söka traineeplats på ACER måste du ha minst tre års universitetsstudier i bagaget. På ACER:s webbplats kan du läsa mer om vad som krävs och hur du gör för att söka traineeplats.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL