Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-29 16:14:52

Svensk lagstiftning - naturgas

Det här är de viktigaste svenska lagarna och förordningarna som rör energimarknaderna för naturgas.


Lag

Lagar inom området naturgas

Naturgaslag (2005:403 Länk till annan webbplats.)

Lag om certifiering av vissa naturgasföretag (2011:711 Länk till annan webbplats.)

Lag om ingripande mot marknadsmissbruk vid handel med grossistenergiprodukter (2013:385 Länk till annan webbplats.)


Förordning

Förordningar inom området naturgas

Naturgasförordning (2006:1043 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.)

Förordning om redovisning och revision av överföring av naturgas, lagring av naturgas och drift av förgasningsanläggning (2006:1051 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.)

Förordning om certifiering av vissa naturgasföretag (2011:715 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.)

Förordning om fastställande av intäktsram på naturgasområdet (2014:35 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.)

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL