Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-04-20 19:35:12

Förlängd färdigställandetid

En ledning som har fått koncession, ska färdigställas inom en viss tid. Det finns möjligheter att begära att den tiden förlängs, om det finns särskilda skäl.

En ledning ska ha färdigställts senast 5 år efter det att beslutet om nätkoncession för linje har vunnit laga kraft, om inget annat anges i nätkoncessionsbeslutet.

Tiden för färdigställandet kan förlängas

Om ni behöver mer tid för att bygga ledningen kan ni ansöka om att förlänga tiden för färdigställande. Ange vilken ledning det gäller och berätta när ni anser att ledningen kan vara färdigbyggd.

Har ni redan fått ansökt om förlängd färdigställandetid tidigare och behöver ansöka om det på nytt, behöver ni ange särskilda skäl (2 kap. 44 § ellagen). Exempel på sådana skäl är att andra tillstånd som behövs för uppförandet ännu inte har beviljats eller att ledningen är komplicerad att bygga.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL