Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym eller justera uppläsningshastighet.

Tillstånd att anlägga vissa rörledningar

För att anlägga rörledning för transport av råolja, produkt av råolja, annan vätska eller gas (inte naturgas) som ska användas som bränsle, krävs tillstånd (koncession). Från och med 2013 gäller lagen även transport av koldioxid som ska lagras geologiskt.

Ansökan skickas till Ei, regeringen beslutar

Ansökan om koncession ska skickas till Ei men det är regeringen som beslutar om tillstånd ska ges. Som ansökande företag ska man betala en ansökningsavgift till Ei. Denna varierar beroende på hur lång rörledningen är. Giltighetstiden för koncessionen är maximalt 40 år.

När koncession inte krävs för rörledningar

Koncession krävs inte för ledning som:

  • har eller planeras få en längd på högst 20 kilometer
  • huvudsakligen ska nyttjas för att tillgodose enskilda hushålls behov
  • uteslutande ska nyttjas inom hamn eller industriområde.

Krav på återställningsåtgärder

När koncessionen upphör att gälla är man som koncessionsinnehavare skyldig att ta bort ledningen och vidta eventuella återställningsåtgärder. Det är Ei som prövar vilka återställningsåtgärder som ska ske och prövningen ska göras i samband med att koncessionen upphör.

Mer information

Lag (1987:160 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.) om vissa rörledningar

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL