Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2023-05-31 02:02:10

Enkäter

Här informerar vi om enkätundersökningar som Energimarknadsinspektionen (Ei) genomför med hjälp av externa undersökningsföretag. Syftet är att du ska veta att det är vi som står bakom undersökningen.

Enkät till fjärrvärmekunder i Sverige

Just nu genomför vi en enkätundersökning riktad till fjärrvärmekunder. Den görs av Enkätfabriken på uppdrag av Ei.

Vid frågor om enkäten

Hör av dig till Hussein Abdirisak, Ei

Här hittar du kontaktuppgifter till oss.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL