Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2023-12-09 19:15:43

Enkäter

Här informerar vi om enkätundersökningar som Energimarknadsinspektionen (Ei) genomför med hjälp av externa undersökningsföretag. Syftet är att du ska veta att det är vi som står bakom undersökningen.

Enkät till hushållkonsumenter för att undersöka hushållens efterfrågeflexibilitet för elanvändning

Konsultföretaget Ramboll Management Consulting AB utför just nu en enkätundersökning riktad till hushåll på uppdrag av Energimarknadsinspektionen (Ei). Enkäten skickas ut via Norstat Sverige AB. Enkätundersökningen pågår under november och början av december 2023.

Enkät till marknadsaktörer om efterfrågeflexibilitet

Konsultföretaget Ramboll Management Consulting AB utför just nu en enkätundersökning riktad till marknadsaktörer. Enkäten skickas ut via Ramboll Management Consulting AB SurveyXact. Enkätundersökningen pågår under november och början av december 2023.

Vid frågor om enkäterna

Om du har frågor, kontakta Energimarknadsinspektionen (Ei) via EFFEKT-dialogen.

Här hittar du fler kontaktuppgifter till Ei.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL