Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2022-07-01 01:47:59

Regeringsuppdrag 2022

Energimarknadsinspektionens regleringsbrev för 2022

Regleringsbrevet 2022 hittar du på ESV Länk till annan webbplats.

Uppdrag att årsvis avrapportera om genomförandeplan

Ärendenummer: 2022-102491 Pdf, 226.8 kB.

Genomföra en myndighetsgemensam uppföljning av samhällets elektrifiering

Ärendenummer: 2022-101961 Pdf, 3.5 MB.

Oschyssta affärsmetoder

Ärendenummer: 2022-101786 Pdf, 562.7 kB. 

Utvärdering av regleringen om anvisade elavtal

Ärendenummer: 2021-103856 Länk till annan webbplats.

Utveckla arbetssätt och parallella processer för kortare ledtider för elnätsutbyggnad

Ärendenummer: 2021-102794 Pdf, 2.7 MB.

Utreda tillståndskrav för vissa ledningar som byggs med nätkoncession för område

Ärendenummer: 2021-102187 Pdf, 411.5 kB.

Vara behörig myndighet enligt förordningen om en gemensam digital ingång

Ärendenummer: 2020-103933 Pdf, 170.4 kB.

Vidta ytterligare åtgärder för att öka andelen anställda som arbetar hemifrån

Ärendenummer: 2020-104018 Pdf, 2.6 MB.

Ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2021–2023

Ärendenummer: 2020-103951 Pdf, 2.9 MB.

Ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2021-2023

Ärendenummer: 2020-103910 Pdf, 161.9 kB.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL