Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-18 22:32:22

Upphävda föreskrifter

Här hittar du alla Energimarknadsinspektionens (Ei) upphävda föreskrifter.

Att föreskrifterna är upphävda innebär i princip att de inte längre gäller. Observera dock att upphävda föreskrifter i vissa fall kan gälla på grund av övergångsbestämmelser.

Övergångsbestämmelserna framgår av föreskriften om upphävande, som finns i högerkolumnen.

De föreskrifer och allmänna råd som Ei förfogar över publiceras inom respektive område (el, naturgas, fjärrvärme/fjärrkyla) och i nummerordning (EIFS) med senast överst.

Gå direkt till:


Upphävda föreskrifter inom området el

Publiceringsår

Upphävd föreskrift

Upphävande föreskrift

EIFS 2020:4

Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om elleverantörers skyldighet att lämna uppgift om priser och leveransvillkor som tillämpas mot elanvändare EIFS 2020:4

EIFS 2023:2 Pdf, 195.4 kB.

EIFS 2019:7 Pdf, 89 kB.

Energimarknadsinspektionens föreskrifter om fastställande av krav på datautbyte mellan elnätsföretag och betydande nätanvändare EIFS 2019:7

EIFS 2024:3 Pdf, 236.7 kB.

EIFS 2019:5 Pdf, 37.3 kB.

Energimarknadsinspektionens föreskrifter om funktionskrav för mätsystem och
mätutrustning EIFS 2019:5

EIFS 2023:1 Pdf, 339.6 kB.

EIFS 2019:4 Pdf, 195 kB.

Energimarknadsinspektionens föreskrifter om vad som avses med kvaliteten i nätverksamheten och vad som avser med ett effektivt utnyttjande av elnätet vid fastställande av intäktsram EIFS 2019:4

EIFS 2022:9 Pdf, 141.6 kB.

EIFS 2019:2 Pdf, 33.2 kB.

Energimarknadsinspektionens föreskrifter om beräkning av intäktsram för elnätsföretag EIFS 2019:2

EIFS 2022:8 Pdf, 93.7 kB.

EIFS 2019:1 Pdf, 76.1 kB.

Energimarknadsinspektionens föreskrifter om insamling av uppgifter för att bestämma intäktsramens storlek för elnätsföretag EIFS 2019:1

EIFS 2022:7 Pdf, 94.2 kB.

EIFS 2016:2 Pdf, 626.1 kB.

Ändrad EIFS 2017:1 Pdf, 50.1 kB.

Ändrad EIFS 2019:8 Pdf, 95.6 kB.

Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om mätning, beräkning och rapportering av överförd el EIFS 2016:2 ändrad 2017:1 ändrad 2019:8

EIFS 2023:1 Pdf, 339.6 kB.

EIFS 2015:6 Pdf, 40.6 kB.

Energimarknadsinspektionens föreskrifter om vad som avses med ett effektivt utnyttjande av elnätet vid fastställande av intäktsram EIFS 2015:6

EIFS 2019:4 Pdf, 195 kB.

EIFS 2015:5 Pdf, 54.4 kB.

Energimarknadsinspektionens föreskrifter om vad som avses med kvaliteten i nätkoncessionshavarens sätt att bedriva nätverksamheten vid fastställande av intäktsram EIFS 2015:5

EIFS 2019:4 Pdf, 195 kB.

EIFS 2015:2 Pdf, 24.4 kB.

Energimarknadsinspektionens föreskrifter om beräkning av intäktsram för elnätsföretag EIFS 2015:2

EIFS 2019:2 Pdf, 33.2 kB.

EIFS 2015:1 Pdf, 57 kB.

Ändrad 2016:1 Pdf, 18.5 kB.

Energimarknadsinspektionens föreskrifter om insamling av uppgifter för att bestämma intäktsramens storlek för elnätsföretagen EIFS 2015:1 ändrad EIFS 2016:1

EIFS 2019:1 Pdf, 76.1 kB.

EIFS 2013:7 Pdf, 45.7 kB.

Ändrad EIFS 2015:8 Pdf, 74.2 kB.

Ändrad EIFS 2020:1 Pdf, 42.4 kB.

Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om elleverantörers skyldighet att lämna uppgift om priser och leveransvillkor som tillämpas mot elanvändare EIFS 2013:7 ändrad EIFS 2015:8 ändrad 2020:1

EIFS 2020:04 Pdf, 391.3 kB.

EIFS 2013:2 Pdf, 50.7 kB.

Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om skyldighet att rapportera elavbrott för bedömning av leveranskvaliteten i elnäten EIFS 2013:2

EIFS 2015:4 Pdf, 65.8 kB.

EIFS 2013:1 Pdf, 281.2 kB.

Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om krav som ska vara uppfyllda för att överföringen av el ska vara av god kvalitet EIFS 2013:1

EIFS 2023:3 Pdf, 309.8 kB.

EIFS 2012:5 Pdf, 32.8 kB.

Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om övervakningsplan enligt ellagen EIFS 2012:5

EIFS 2013:5 Pdf, 92.6 kB.

EIFS 2012:4 Pdf, 68.2 kB.

Ändrad EIFS EIFS 2015:10 Pdf, 47.6 kB.

Ändrad EIFS 2020:2 Pdf, 57.8 kB.

Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om redovisning av nätverksamhet EIFS 2012:4 ändrad EIFS 2015:10 ändrad EIFS 2020:2

EIFS 2022:10 Pdf, 254.3 kB.

EIFS 2011:5 Pdf, 198.8 kB.

Energimarknadsinspektionens föreskrifter om ändring av Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om elleverantörers skyldighet att lämna uppgift om priser och leveransvillkor som tillämpas mot elanvändare EIFS 2011:5

EIFS 2013:7 Pdf, 45.7 kB, öppnas i nytt fönster.

EIFS 2011:4 Pdf, 356.7 kB.
Ändrad EIFS 2012:1 Pdf, 210.1 kB.

Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om ursprungsmärkning av el EIFS 2011:4 ändrad EIFS 2012:1

EIFS 2013:6 Pdf, 41.7 kB.

EIFS 2011:3 Pdf, 256.5 kB.

Ändrad EIFS 2012:2 Pdf, 403.1 kB. och ändrad EIFS 2014:7 Pdf, 30.9 kB. och ändrad EIFS 2015:7 Pdf, 52.5 kB.

Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om mätning, beräkning och rapportering av överförd el EIFS 2011:3 ändrad EIFS 2012:2 och ändrad EIFS 2014:7 och ändrad 2015:7

EIFS 2016:2 Pdf, 369.3 kB.

EIFS 2011:2 Pdf, 834.4 kB.

Energimarknadsinspektionens föreskrift om allmänna råd om krav som ska vara uppfyllda för att överföringen av el ska vara av god kvalitet EIFS 2011:2

EIFS 2013:1 Pdf, 281.2 kB.

EIFS 2011:1 Pdf, 199.9 kB.

Energimarknadsinspektionens föreskrift om vad som avses med kvaliteten i nätkoncessionshavarens sätt att bedriva nätverksamhet EIFS 2011:1

EIFS 2015:5 Pdf, 54.4 kB.

EIFS 2010:6 Pdf, 228.3 kB.

Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om nätkoncessionshavares förslag till intäktsram och insamling av uppgifter för att bestämma intäktsramens storlek EIFS 2010:6

EIFS 2015:1 Pdf, 57 kB.

EIFS 2010:5 Pdf, 345.6 kB.

Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om skyldighet att rapportera elavbrott för bedömning av leveranskvaliteten i elnäten EIFS 2010:5

EIFS 2013:2 Pdf, 50.7 kB.

EIFS 2010:4 Pdf, 90.5 kB.

Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om krav som ska vara uppfyllda för att överföringen av el ska vara av god kvalitet EIFS 2010:4

EIFS 2011:2 Pdf, 834.4 kB.

EIFS 2010:3 Pdf, 1.5 MB.

Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om risk- och sårbarhetsanalyser och åtgärdsplaner avseende leveranssäkerhet i elnäten EIFS 2010:3

EIFS 2013:3 Pdf, 57.8 kB.

EIFS 2010:2 Pdf, 191.6 kB.
Ändrad EIFS 2011:5 Pdf, 198.8 kB.

Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om elleverantörers skyldighet att lämna uppgift om priser och leveransvillkor som tillämpas mot elanvändare EIFS 2010:2 ändrad EIFS 2011:5

EIFS 2013:7 Pdf, 45.7 kB.

STEMFS 2007:7 Pdf, 109.8 kB.

Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna råd om skyldighet att rapportera elavbrott för bedömning av leveranskvaliteten i elnäten STEMFS 2007:7

EIFS 2010:5 Pdf, 345.6 kB.

STEMFS 2007:5 Pdf, 99.2 kB.

Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna råd om mätning, beräkning och rapportering av överförd el STEMFS 2007:5

EIFS 2011:3 Pdf, 256.5 kB.

STEMFS 2007:2 Pdf, 63.6 kB.

Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna råd om information avseende avbrottsersättning respektive skadestånd till elanvändare STEMFS 2007:2

EIFS 2013:4 Pdf, 52.3 kB.

STEMFS 2006:5 Pdf, 63.4 kB.

Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna råd om nätkoncessionshavares skyldigheter avseende innehållet i övervakningsplanen och offentliggörandet av den årliga rapporten enligt 3 kap. 17 § ellagen STEMFS 2006:5

EIFS 2012:5 Pdf, 32.8 kB.

STEMFS 2003:3 Pdf, 25.5 kB.

Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna råd om lämnande av vissa uppgifter för bedömning av nättariffers skälighet STEMFS 2003:3

EIFS 2009:1 Pdf, 26.7 kB.

NUTFS 1999:1 Pdf, 17.9 kB.

Statens energimyndighets föreskrifter om offentliggörande av avgifter och övriga villkor för överföring av el NUTFS 1999:1

EIFS 2013:8 Pdf, 49 kB.

NUTFS 1995:1 omtryckt 1998:1 Pdf, 41 kB.

Närings-och teknikutvecklingsverkets föreskrifter och allmänna råd om ändring i Närings- och teknikutvecklingsverkets föreskrifter och allmänna råd (1995:1) om redovisning av nätverksamhet NUTFS 1995:1 omtryckt 1998:1

EIFS 2012:4 Pdf, 68.2 kB.

De föreskrifer och allmänna råd som Ei förfogar över publiceras inom respektive område (el, naturgas, fjärrvärme) och i nummerordning (EIFS) med senast överst.

Upphävda föreskrifter inom området naturgas

Publiceringsår

 Upphävd föreskrift

Upphävande föreskrift

EIFS 2014:8 Pdf, 1.4 MB.

Ändrad 2020:3 Pdf, 62.4 kB.

Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om mätning och rapportering av överförd naturgas samt anmälan om leverans och balansansvar EIFS 2014:8 ändrad EIFS 2020:3

EIFS 2022:6

EIFS 2008:1 Pdf, 319 kB.
Ändrad EIFS 2014:1 Pdf, 56.5 kB.

Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om mätning och rapportering av överförd naturgas samt anmälan om leverans och balansansvar EIFS 2008:1 ändrad EIFS 2014:1

EIFS 2014:8 Pdf, 1.4 MB.

STEMFS 2006:6 Pdf, 63.4 kB.

Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna råd om skyldigheter för den som bedriver överföringsverksamhet avseende innehållet i övervakningsplanen och offentliggörandet av den årliga rapporten enligt 3 kap. 9 § naturgaslagen STEMFS 2006:6

EIFS 2012:6 Pdf, 75.8 kB.

STEMS 2006:3 Pdf, 74.9 kB.

Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna råd om redovisning av naturgas, lagring av naturgas och drift av förgasningsanläggning STEMFS 2006:3

EIFS 2022:12 Pdf, 210.5 kB.

NUTFS 2000:7 Pdf, 35.7 kB.

Statens energimyndighets föreskrifter om avgiftsrapport med uppgift att ligga till grund för naturgasavgift NUTFS 2000:7

EIFS 2014:4 Pdf, 16.7 kB.

NUTFS 2000:4 Pdf, 27.5 kB.

Statens energimyndighets föreskrifter om offentliggörande av avgifter och övriga villkor för transporterad naturgas NUTFS 2000:4

EIFS 2014:3 Pdf, 16.7 kB.

NUTFS 2000:3 Pdf, 38.9 kB.

Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna råd om mätning och rapportering av överförd naturgas NUTFS 2000:3

EIFS 2008:1 Pdf, 319 kB.

De föreskrifer och allmänna råd som Ei förfogar över publiceras inom respektive område (el, naturgas, fjärrvärme) och i nummerordning (EIFS) med senast överst.

Upphävda föreskrifter inom området fjärrvärme och fjärrkyla

Publiceringsår

Upphävd föreskrift

Upphävande föreskrift

EIFS 2014:2 Pdf, 86.8 kB.

Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om mätning, rapportering och debitering av levererad värmeenergi (fjärrvärme) EIFS 2014:2

EIFS 2022:3 Pdf, 320.3 kB.

EIFS 2010:1 Pdf, 356.2 kB.

Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om redovisning av fjärrvärmeverksamhet EIFS 2010:1

EIFS 2022:11 Pdf, 210 kB.

EIFS 2009:2 Pdf, 924.5 kB.

Energimarknadsinspektionens föreskrifter om skyldighet för fjärrvärmeföretag att känna till prisinformation till allmänheten EIFS 2009:2

EIFS 2009:3 Pdf, 25.9 kB.

STEMFS 2007:4 Pdf, 48.1 kB.

Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna råd om redovisning av fjärrvärmeverksamhet STEMS 2007:4

EIFS 2010:1 Pdf, 356.2 kB.

En ändrad föreskrift är en föreskrift som ändrar eller upphäver en annan föreskrift. Energimarknadsinspektionen kan trycka om en föreskrift om den ändras för att underlätta läsningen av den.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.








AvsandarURL