Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-28 19:41:41

Tillgänglighet för ei.se

Detta är Energimarknadsinspektionens (Ei) tillgänglighetsredogörelse för vår externa webbplats ei.se.

Här beskriver vi hur ei.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

För närvarande uppfyller Energimarknadsinspektionens webbplats (www.ei.se) och våra digitala tjänster som vi länkar till från webbplatsen delvis lagkravet för digital tillgänglighet inom offentlig service. Vi är medvetna om att vi inte uppfyller alla kriterier i WCAG 2.1 nivå AA Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. fullt ut.

Rapportera synpunkter och brister

Kontakta oss om du upplever brister som hindrar dig från att ta del av vår digitala service eller om du upplever att vi inte uppfyller lagen. Det är betydelsefull information som vi använder i vårt tillgänglighetsarbete.

Här hittar du våra kontaktuppgifter.

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla till Myndigheten för digital förvaltning.

Jag vill göra en anmälan till Myndigheten för digital förvaltning Länk till annan webbplats.

Bristande förenlighet med lagkraven

Problem vid användning utan synförmåga

  • Filmer som finns på ei.se är inte syntolkade. Men vi har textalternativ till våra filmer.
  • Det kan vara svårt att uppfatta felmeddelanden i formulär, speciellt för skärmläsaranvändare.

Problem vid användning med nedsatt synförmåga

  • Filmer som finns på ei.se är inte syntolkade. Men vi har textalternativ till våra filmer.
  • Färgsättningen på vissa illustrationer kan skapa svårigheter för personer med nedsatt synförmåga.
  • Ibland är det svårt att se fokusmarkeringen när man navigerar med tangentbord.

Oskäligt betungande anpassning

Energimarknadsinspektionen åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

  • Filmer saknar syntolkning. Vi bedömer att det för tillfället skulle innebära en för stor ekonomisk insats att syntolka samtliga våra filmer.

Problem på sida där vi har integrering till Kundo

På ei.se använder vi en integrering till Kundo Länk till annan webbplats. som är vårt konsumentforum för frågor och svar.

  • Vid anrop till Kundo får vi en kod som ger fel rubriknivå på vår sajt. Vi har kontaktat Kundo angående detta.

Otillgängliga dokument

Efter den 23 september 2018 ska information som finns publicerade i dokument uppfylla tillgänglighetskraven.

  • På ei.se finns en hel del information publicerad i dokument, framför allt i pdf-dokument, men också i andra filformat. Vi har som målsättning att tillgänglighetsanpassa alla dokument som publicerats efter 23 september 2018 men några återstår. Om du inte kan ta del av information som finns i någon av våra publicerade filer kan du alltid höra av dig till oss så hjälper vi dig.
  • I de fall vi länkar till andras webbplatser och deras dokument där tillgängligheten brister har vi som ambition att meddela det till dem.

Så här har vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av ei.se.

Senaste bedömningen gjordes den 15 mars 2023.

Redogörelsen uppdaterades senast den 17 mars 2023.

Kontaktuppgifter
Registratur
Helgfria vardagar 08.00-17.00

016-16 27 07

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL