Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2023-02-02 19:37:34

Tillgänglighet för ei.se

Detta är Energimarknadsinspektionens (Ei) tillgänglighetsredogörelse för vår externa webbplats ei.se.

Här beskriver vi hur ei.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

För närvarande uppfyller Energimarknadsinspektionens webbplats (www.ei.se) och våra digitala tjänster som vi länkar till från webbplatsen delvis lagkravet för digital tillgänglighet inom offentlig service. Vi är medvetna om att vi inte uppfyller alla kriterier i WCAG 2.1 nivå AA Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. fullt ut.

Länkarna nedan leder till detaljerad information om vilka tillgänglighetsproblem du kan möta i olika användningssituationer.

Rapportera synpunkter och brister

Kontakta oss om du upplever brister som hindrar dig från att ta del av vår digitala service eller om du upplever att vi inte uppfyller lagen. Det är betydelsefull information som vi använder i vårt tillgänglighetsarbete. Här hittar du våra kontaktuppgifter.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla till Myndigheten för digital förvaltning Länk till annan webbplats..

Bristande förenlighet med lagkraven

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Problem vid användning utan synförmåga

  • Filmer som finns på ei.se är inte syntolkade.
  • Vi har inget alternativ till tidsberoende medier.

Problem vid användning med nedsatt synförmåga

  • Filmer som finns på ei.se är inte syntolkade.
  • Färgsättningen på vissa illustrationer kan skapa svårigheter för personer med nedsatt synförmåga.

Problem på sida där vi har integrering till Kundo

På sidan konsument använder vi en integrering till Kundo som är vårt konsumentforum för frågor och svar Länk till annan webbplats.. Vid anrop till Kundo får vi in kod som ger fel rubriknivå på vår sajt. Just nu väntar vi på att Kundo ska åtgärda detta.

Otillgängliga dokument

Information som finns publicerad i dokument efter den 23 september 2018 ska uppfylla tillgänglighetskraven. En hel del information på ei.se finns publicerad i dokument, framför allt i pdf-dokument, men också i andra filformat. Vi arbetar just nu med att tillgänglighetsanpassa de dokument som publicerats efter 23 september 2018.

Så här har vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av ei.se.

Senaste bedömningen gjordes den 24 mars 2021.

Redogörelsen uppdaterades senast den 24 mars 2021.

Kontaktuppgifter
Registratur
Helgfria vardagar 08.00-17.00

016-16 27 07

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL