Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-28 18:01:10

Fjärrvärmeavtal

Du tecknar fjärrvärmeavtal med fjärrvärmeleverantören på orten, oftast finns bara en leverantör per tätort.

Det är enkelt att teckna ett fjärrvärmeavtal om du kan värma upp huset med fjärrvärme. Se till att du får skriftlig information om avtalet och villkoren och så snart avtalet är upprättat startar fjärrvärmeleveransen till dig.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL