Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-24 06:03:04

Pilotprojekt Norra Sverige

Pilotprojekt Norra Sverige är ett av de uppdrag som Energimarknadsinspektionen (Ei) fick i regleringsbrevet för 2024. Uppdraget innebär bland annat att Ei ska bidra med kunskap om regelverket och föra dialog med aktörer som är verksamma i Norrbottens och Västerbottens län.

Uppdraget innebär att Ei ska:

  • bidra med kunskap om elmarknadens regelverk, och om det behövs, lämna förslag som utvecklar regelverket, för att främja nyindustrialiseringen i Norra Sverige.
  • främja integrering av flexibilitet i relevanta projekt så att processerna kring anslutning till elnätet och abonnemangsökning blir effektiva.

Är du aktör i Västerbottens eller Norrbottens län – kontakta oss gärna

Dialog är en stor del av projektet och diskussioner med industriföretag, energiproducenter, aggregatorer, elnätsföretag, länsstyrelser, regioner och andra myndigheter är centrala för att fånga upp om det finns oklarheter eller frågetecken kring regelverket som i sin tur gör att utvecklingen hämmas eller står still.

Har du ett projekt du vill diskutera med elmarknadsexperter på Ei?

Om du aktör i Norrbottens eller Västerbottens län och har ett projekt som du vill diskutera med elmarknadsexperter på Ei vill vi gärna att du hör av dig.

Kontakta oss gärna via e-postadressen för uppdrag Norra Sverige, du hittar mejladressen längre ner på sidan. Se även information Om allmänna handlingar.

Så här beskrivs regeringsuppdraget i regleringsbrevet 2024

Energimarknadsinspektionen ska genomföra pilotprojektet Norra Sverige där myndigheten skapar en plattform för dialog om elmarknadens regelverk med regionalt verksamma aktörer samt främjar hur flexibilitet kan integreras i relevanta projekt utifrån nyindustrialiseringen i Norrbottens och Västerbottens län så att anslutning till elnätet eller abonnemangsökning blir effektiv och underlättar investeringar för elektrifieringen och den gröna omställningen. Myndigheten ska löpande identifiera behov av regelutveckling

Här hittar du Ei:s regeringsuppdrag.

Mer information

Ei:s nyhet 5 mars 2024: Nytt regeringsuppdrag med fokus på norra Sverige

Kontakta oss
Pilotprojekt Norra Sverige

016- 16 27 00 (Ei:s växel)