Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-04-21 15:52:22

Personuppgifter - rekryteringsverktyg Varbi

Så här behandlas dina personuppgifter när du söker jobb hos oss eller när du anmäler dig som prenumerant på Ei:s lediga jobb via rekryteringsverktyget Varbi. Uppgifterna som du lämnar i din ansökan registreras för Ei:s räkning.

Ei är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och uppgifterna hanteras i enlighet med de bestämmelser som regleras av gällande dataskyddslagstiftning.

Vilka uppgifter behandlas?

Vi behandlar följande personuppgifter:

  • Namn
  • Födelsedatum
  • Kön
  • Kontaktuppgifter som e-postadress, telefonnummer, adress, postadress
  • Svar på eventuella urvalsfrågor i rekryteringsärendet
  • CV
  • Personligt brev
  • Eventuella övriga bifogade filer
  • Eventuellt fotografi som du bifogar i din ansökan

Om du väljer att endast prenumerera på lediga jobb, är det enbart mejladressen som behandlas. Du kan avsluta din prenumeration på lediga jobb via en länk i prenumerationsmejlet.

Vad ska uppgifterna användas till?

Ei använder uppgifterna för att göra urval bland sökande till lediga jobb i syfte att rekrytera medarbetare, eller för att hantera prenumeration på lediga jobb.

Rättslig grund för behandlingen

Den rättsliga grunden för behandling av dina personuppgifter när du söker ett jobb hos oss är uppgift av allmänt intresse eller för att prenumerera på lediga jobb är samtycke. För behandlingar inom rekryteringsprocessen är den rättsliga grunden "uppgift av allmänt intresse". Vidare är det en rättslig förpliktelse för myndigheter att registrera inkomna handlingar.

Vem kan ta del av uppgifterna?

Lämnade uppgifter kommer att vara tillgängliga för HR-enheten och andra medarbetare som arbetar med rekrytering.

Offentlighetsprincipen

Som statlig myndighet omfattas Ei av offentlighetsprincipen. Det innebär att om någon begär att få kopior på dina ansökningshandlingar är vi skyldiga att efter sedvanlig sekretessbedömning lämna ut dem.

Hur länge sparas personuppgifterna?

Blir du anställd av Ei kommer dina ansökningshandlingar att arkiveras och vara underlag för anställningen. Blir du inte anställd hos Ei kommer dina personuppgifter att raderas från rekryteringsverktyget 24 månader efter att rekryteringen har avslutats.

Vid prenumeration på lediga jobb kommer dina personuppgifter att raderas från rekryteringsverktyget 12 månader efter att du registrerat dina uppgifter. 30 dagar innan uppgifterna raderas får du ett mejl med förfrågan om eventuell förlängning av din prenumeration.

Din rätt att ta del av eller begära radering av personuppgifter som Ei behandlar

Du har rätt att få information om vilka uppgifter Ei har om dig. Du kan även begära att vi rättar felaktiga uppgifter eller raderar information om dig. I vissa fall kan du ha rätt att få dina personuppgifter raderade. Får vi en sådan begäran prövar vi den enligt gällande lagstiftning.

Kontakta oss angående personuppgifter

Kontakta oss angående personuppgifter i samband med rekrytering eller prenumeration på lediga jobb genom att mejla till hr@ei.se eller kontakta registrator@ei.se

Har du frågor om vår behandling av personuppgifter, eller vill använda dig av dina rättigheter, kontakta vårt dataskyddsombud.

Är du inte nöjd med vår behandling av personuppgifter

Om du inte är nöjd med vår behandling kan du vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) Länk till annan webbplats..

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL