Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym eller justera uppläsningshastighet.

Reglering av nätverksamhet

Eftersom nätföretagen för el och gas agerar på en naturlig monopolmarknad reglerar Energimarknadsinspektionen (Ei) nätverksamheten.

Reglering av elnätsverksamheten innebär att Ei granskar skäligheten i elnätsföretagens avgifter för överföring och anslutning av el. Från 2012 regleras elnätsföretagens avgifter i förväg.

Från och med 2015 tillämpas förhandsreglering även för naturgas. De naturgasföretag som bedriver verksamhet med överföring, förgasning och lagring av naturgas berörs av förhandregleringen.

Vill du ta del av Ei:s beslut?

Om du vill ta del av Ei:s beslut som fastställer ett specifikt elnätsföretags intäktsram samt de dokument som följer vid ett eventuellt överklagande ber vi dig kontakta vår registratur. Här hittar du våra kontaktuppgifter.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL