Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-21 19:23:45

Reglering av nätverksamhet

Eftersom nätföretagen för el och gas agerar på en naturlig monopolmarknad reglerar Energimarknadsinspektionen (Ei) nätverksamheten.

Både el- och gasnätsföretagen agerar på en naturlig monopolmarknad vilket innebär att kunderna inte kan välja el- respektive gasnätsföretag.

Reglering av nätverksamheten innebär att Ei granskar skäligheten i el- och gasnätsföretagens avgifter för överföring och anslutning av el. Ei granskar att företagen inte tar ut för höga avgifter från sina kunder genom att för varje nätföretag i förhand fastställa en intäktsram för en fyraårsperiod som avgifterna högst kan uppgå till. Från 2012 regleras elnätsföretagens avgifter i förväg.

Från och med 2015 tillämpas förhandsreglering även för naturgas. De naturgasföretag som bedriver verksamhet med överföring, förgasning och lagring av naturgas berörs av förhandregleringen.

Utveckling sedan införandet av förhandsregleringen

I rapporten Reglering av el-och gasnätsverksamhet - Utveckling sedan införandet av förhandsregleringen Ei R2022:01 redogör vi för hur regler och Ei:s metoder som har legat till grund för fastställande av intäktsramar har ändrats och utvecklats sedan förhandsregleringens införande till och med december 2021. Vi beskriver också vad domstolsprocesserna har handlat om samt vad de resulterat i.

Du kan också läsa om hur el-och gasnätsföretagens intäkter och kostnader samt nättariffer har utvecklats. Ladda ner och läs rapporten Reglering av el-och gasnätsverksamhet - Utveckling sedan införandet av förhandsregleringen Ei R2022:01 Ei R2022:01 i pdf-format. Pdf, 2.4 MB.

Vill du ta del av Ei:s beslut?

Om du vill ta del av Ei:s beslut som fastställer ett specifikt elnätsföretags intäktsram samt de dokument som följer vid ett eventuellt överklagande ber vi dig kontakta vår registratur. Här hittar du våra kontaktuppgifter.

Vi vill tipsa dig om vår projektsida

På projektsidan samlar vi nyheter kopplade till elnätsföretagens och gasnätsföretagens intäktramar. Det kan exempelvis vara nyheter som handlar om inrapportering av uppgifter inför beslut om företagens intäktsramar eller nyheter som handlar om metod- och regelutveckling.

Vill du följa Ei:s arbete inför beslut om elnätsföretagens och gasnätsföretagens intäktsramar kan du enkelt anmäla dig som prenumerant.

Gå till projektsidan - Intäktsramar elnät och gasnät

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL