Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym eller justera uppläsningshastighet.

Regeringsuppdrag 2010

Här hittar du Energimarknadsinspektionens (Ei) regleringsbrev för 2010 och enskilda regeringsuppdrag som Ei fått under året.

Uppdrag att ta fram förslag till ett utvecklat system för ursprungsmärkning av el

Ärendenummer (även kallad diarienummer):
2010-102581 Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Uppdrag att utreda frågor angående övervakning och transparens på elmarknaden

Ärendenummer:
2010-102012 Pdf, 618.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Uppdrag att utreda undantag från kravet på nätkoncession för ledningar som överför el till laddningstationer för elfordon med mera

Ärendenummer:
2010-102011 Pdf, 1010.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Uppdrag att utreda frågor angående smarta mätare och intelligenta nät

Ärendenummer:
2010-1000902 Pdf, 1.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Uppdrag att delta i det svenska och norska samarbetet kring laddinfrastruktur för elbilar

Ärendenummer:
2010-100397 Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

Uppdrag värmemarknaden

Ärendenummer:
2010-100135 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppdrag biogas i naturgasnäten

Ärendenummer:
2010-100421 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppdrag harmonisering av naturgaslagen

Ärendenummer:
2010-100833 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppdrag timmätning av uttagskunder

Ärendenummer:
2010-100302 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppdrag gränsöverskridande elhandel

Ärendenummer:
2010-100285 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppdrag nettodebitering

Ärendenummer:
2010-101466 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppdrag genomförandeplan för en gemensam slutkundsmarknad samt handlingsplan för en gränslös nordisk marknad

Uppdrag det nordiska arbetet - genomförandeplan för en gemensam slutkundsmarknad samt handlingplan för en gränslös nordisk marknad Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Ärendenummer:
2010-100347

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL