Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-29 00:10:26

Regeringsuppdrag 2010

Energimarknadsinspektionens regleringsbrev för 2010

Regleringsbrevet 2010 hittar du på ESV Länk till annan webbplats.

Förslag till ett utvecklat system för ursprungsmärkning av el

Ärendenummer: 2010-102581 Pdf, 1.2 MB.

Utreda frågor angående övervakning och transparens på elmarknaden

Ärendenummer: 2010-102012 Pdf, 618.6 kB.

Utreda undantag från kravet på nätkoncession för ledningar som överför el till laddningstationer för elfordon med mera

Ärendenummer: 2010-102011 Pdf, 1010.1 kB.

Utreda frågor angående smarta mätare och intelligenta nät

Ärendenummer: 2010-100902 Pdf, 1.5 MB.

Delta i det svenska och norska samarbetet kring laddinfrastruktur för elbilar

Ärendenummer: 2010-100397 Pdf, 1 MB.

Värmemarknaden

Ärendenummer: 2010-100135 Länk till annan webbplats.

Biogas i naturgasnäten

Ärendenummer: 2010-100421 Länk till annan webbplats.

Timmätning av uttagskunder

Ärendenummer: 2010-100302 Länk till annan webbplats.

Gränsöverskridande elhandel

Ärendenummer: 2010-100285 Länk till annan webbplats.

Nettodebitering

Ärendenummer: 2010-101466 Länk till annan webbplats.

Genomförandeplan för en gemensam slutkundsmarknad samt handlingsplan för en gränslös nordisk marknad

Ärendenummer: 2010-100347 Länk till annan webbplats.

Harmonisering av naturgaslagen

Ärendenummer: 2010-100833 Länk till annan webbplats.

Regelförenkling

Ärendenummer: 2009-101965 Länk till annan webbplats.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL