Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym eller justera uppläsningshastighet.

Områdesprissäkring och den nordiska elmarknadsmodellen - Ei R2013:16

Rapporten beskriver för- och nackdelar med finansiella instrument på en framtida integrerad europeisk marknad utifrån ett nordiskt perspektiv.