Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-24 21:21:45

Elmarknadsförordningen

Förordningens syfte

Förordningen innehåller regler som rör marknadens övergripande funktion och syftar till att målen för energiunionen uppnås, och särskilt klimat- och energiramen för 2030.

Detta ska ske med hjälp av marknadens signaler, vilka ska ge effektivitet, en större andel förnybara energikällor, försörjningstrygghet, flexibilitet, hållbarhet, utfasning av fossila bränslen och ökad innovation.

Elmarknadsförordningen ska också:

  • Fastställa grundläggande principer för en välfungerande integrerade och transparenta elmarknader som ger marknadsaktörer och kunder tillträde utan diskriminering.
  • Ge mer inflytande till konsumenterna.
  • Säkerställa konkurrenskraft på elmarknaderna.
  • Fastställa regler för gränsöverskridande elhandel.
  • Tillhandahålla mekanismer för att harmonisera reglerna för gränsöverskridande elhandel.

Konsekvenser (sammanfattning)

Elmarknadsförordningen innehåller bland annat grundläggande bestämmelser för handel med el, inrättande av regionala samordningscentrum (RCC), balansansvar, principer om kapacitetstilldelning och hantering av överbelastning, kapacitetstilldelning mellan elområden och tillträde till nät.

Pågående och avslutade ärenden

Intäkter från överbelastning (även kallad flaskhalsintäkter)

Varje år samlar Ei in uppgifter om föregående års intäkter från överbelastning från Svenska kraftnät och Baltic Cable AB. Hur intäkterna får användas regleras av elmarknadsförordningen och Ei gör varje år en bedömning av om flaskhalsintäkterna använts på rätt sätt.

På sidan Publikationer Länk till annan webbplats. hittar du alla Congestion Revenues - intäkter från överbelastning från 2012 fram till idag som innehåller både de insamlade intäkterna och Ei:s bedömning. Skriv Congestion Revenues eller Flaskhalsintäkter i sökrutan på sidan publikationer.

Mer information

Mer om lagar och regler och EU-lagstiftning

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL