Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym eller justera uppläsningshastighet.

Elmarknadsförordningen

Europaparlamentets och Rådets Förordning (EU) 2019/943 av den 5 juni 2019 om den inre marknaden för el.

Förordningens syfte

Förordningen innehåller regler som rör marknadens övergripande funktion och syftar till att målen för energiunionen uppnås, och särskilt klimat- och energiramen för 2030.

Detta ska ske med hjälp av marknadens signaler, vilka ska ge effektivitet, en större andel förnybara energikällor, försörjningstrygghet, flexibilitet, hållbarhet, utfasning av fossila bränslen och ökad innovation.

Elmarknadsförordningen ska också:

  • Fastställa grundläggande principer för en välfungerande integrerade och transparenta elmarknader som ger marknadsaktörer och kunder tillträde utan diskriminering.
  • Ge mer inflytande till konsumenterna.
  • Säkerställa konkurrenskraft på elmarknaderna.
  • Fastställa regler för gränsöverskridande elhandel.
  • Tillhandahålla mekanismer för att harmonisera reglerna för gränsöverskridande elhandel.

Konsekvenser (sammanfattning)

Elmarknadsförordningen innehåller bland annat grundläggande bestämmelser för handel med el, inrättande av regionala samordningscentrum (RCC), balansansvar, principer om kapacitetstilldelning och hantering av överbelastning, kapacitetstilldelning mellan elområden och tillträde till nät.

Observera! Tabellen nedan är under uppbyggnad vilket kan betyda att något ärende saknas. Kontakta oss vid frågor

Pågående och avslutade ärenden

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL