Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

EU-lagstiftning gas

EU-direktiv och EU-förordningar för gas inom Energimarknadsinspektionens (Ei) versamhets­område.

En EU-förordning gäller direkt som svensk lag medan ett EU-direktiv ska omvandlas och genomföras till svensk lagstiftning.


EU-direktiv

EU-direktiv inom området gas

Europarlamentets och Rådets direktiv 2009/73/EG av den 13 juli 2009 om gemensamma regler för den inre marknaden för naturgas och om upphävande av direktiv 2003/55/EG. Läs direktiv Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


EU-förordning

EU-förordningar inom området gas

Kommissionens förordning (EU) 2017/460 av den 16 mars 2017 om fastställandet av nätföreskrifter för harmoniserade tariffstrukturer för överföring av gas. Läs förordningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kommissionens förordning (EU) 2017/459 av den 16 mars 2017 om fastställandet av nätföreskrifter för mekanismer för kapacitetstilldelning i överföringssystem för gas och om upphävande av förordning (EU) nr 984/2013. Läs förordningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kommissionens förordning (EU) 2015/703 av den 30 april 2015 om fastställandet av nätföreskrifter med regler för driftskompatibilitet och informationsutbyte (Text av betydelse för EES). Läs förordning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kommissionens förordning (EU) nr 312/2014 av den 26 mars 2014 om fastställandet av nätföreskrifter för balansering av överföringsnät för gas. Läs förordning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) Nr 715/2009 av den 13 juli 2009 om villkor för tillträde till naturgasöverföringsnäten och om upphävande av förordning (EG) nr 1775/2005. Läs förordning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

EU-direktiv och EU-förordning

Ett EU-direktiv har som mål att harmonisera medlemsländernas nationella lagstiftning inom området energi. Direktivet föreskriver vilket resultat medlemsländerna ska uppnå men det är upp till varje medlemsland att bestämma form och hur genomförandet görs i nationell lagstiftning.

En EU-förordning som trätt i kraft gäller däremot direkt i alla medlemsländer och kräver inget genomförande i nationell lagstiftning.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL