Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-02-24 14:44:31

Pågående remisser för nätkoncession för linje

Här hittar du pågående remisser. Du hittar också vanliga frågor och svar och hur du går tillväga för att svara på en remiss.

Hur hittar jag specifika ärenden?

Enklast hittar du rätt ärende om du har tillgång till ärendenumret och skriver in det direkt i sökrutan på vår sajt.

Men om du inte vet ärendenumret kan du testa att fritextsöka genom att skriva in exempelvis sträckan på ledningen. Du kan också leta bland alla pågående ärenden som presenteras årsvis på denna sida, eller höra av dig till oss så hjälper vi dig.

Här hittar du alla ärenden som är aktuella för remiss just nu

De presenteras årsvis och från och med det år ansökan kom in till Ei.

Vill du lämna synpunkter eller svara på remiss?

Du kan lämna synpunkter och svara på remiss genom att skicka mejl eller brev till Ei. Det är viktigt att du anger vilket ärende det gäller (ärendenumret). Här hittar du våra kontaktuppgifter.

Övriga remissinstanser, myndigheter och kommuner som vill svara på remiss

För myndigheter, kommuner, företag och organisationer föredrar vi om ni mejlar yttrandet till oss. Ange gärna ärendenumret i mejlets ämnesrad.

Vanliga frågor och svar

Om du vill lämna synpunkter på en koncessionsansökan ska du skriva, mejla eller ringa oss på Ei. Du kan även använda formuläret här på vår webbplats, som du når längst ner på sidan.

Det är viktigt att du är delaktig i den samrådsprocess som föregår en ansökan om nätkoncession. När Ei behandlar en ansökan skickar vi remiss till alla berörda markägare. Du bör yttra dig vid remisstillfället om du har synpunkter på ansökan och dess bilagor, även om du har yttrat dig i samrådet eftersom samrådet och remissen har olika funktioner.

Frågan om ersättning för markintrång prövas inte av Energimarknadsinspektionen. Kontakta Lantmäteriet för frågor om ledningsrätt och markintrång.

I alla våra publicerade handlingar har personuppgifter tagits bort. Här kan du läsa mer om Ei:s hantering av personuppgifter.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL