Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-23 10:35:30

Risk- och sårbarhetsanalyser (RSA och ÅP)

Här finns stöd till elnätsföretagen som ska rapportera in uppgifter om risk- och sårbarhetsanalyser samt åtgärdsplan (RSA och ÅP) till Energimarknadsinspektionen (Ei). Du hittar ingång till e-tjänsten, vilka uppgifter som ska lämnas och hur rapporteringen går till.

Senaste datum för inrapportering är 31 juli.

Rapporteringen görs i e-tjänsten Kent

Använd e-tjänsten för att rapportera in uppgifter om risk- och sårbarhetsanalyser samt åtgärdsplan när det gäller leveranssäkerheten i elnäten.

Logga in i e-tjänsten

Stöd till dig som rapporterar

Behörighet

För att använda e-tjänsten behöver du vara behörig rapportör och kunna legitimera dig med BankID.

Mer om behörighet och åtkomst till våra e-tjänster.

Det rättsliga stödet för informationsinhämtningen gällande elnätsföretagen finns i 3 kapitlet 45 § Ellagen (1997:857) samt 2 § Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om risk- och sårbarhetsanalyser och åtgärdsplaner avseende leveranssäkerhet i elnäten; EIFS 2013:3.

Mer information om lagar och regler.

När energiföretagen för el, fjärrvärme och naturgas använder Ei:s digitala e-tjänster för att rapportera in uppgifter till oss sker personuppgiftsbehandling. Främst vid behörighets- och ärendehantering i e-tjänsterna. Men personuppgiftsbehandling kan också förekomma vid annan hantering i samband med inrapportering av uppgifter till Ei som till exempel kontakt via mejl eller brev.

Mer om personuppgiftsbehandling vid användning av våra e-tjänster.

Mer information

Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om risk- och sårbarhetsanalyser och åtgärdsplaner avseende leveranssäkerhet i elnäten EIFS 2013:3 Pdf, 57.8 kB.

Kontaktuppgifter
RSA och ÅP
Energisystem

016-16 27 00

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL