Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym eller justera uppläsningshastighet.

Broschyr beskriver de nya EU-förordningarna

I slutet av juni överlämnade Energimarknadsinspektionen (Ei) rapporten Nya EU-förordningar för el och naturgas - innehåll och genomförande till regeringen. Innehållet i rapporten finns nu även sammanfattat i en broschyr.

I regleringsbrevet för 2018 fick Ei i uppdrag att på ett enkelt sätt sammanfatta hur de nya EU-förordningarna kommer att påverka den svenska elmarknaden och dess aktörer. För naturgas skulle Ei redovisa vidtagna och planerade åtgärder för att uppfylla de nya krav som följer av förordningarna.

Sammanfattningen i form av en rapport överlämnades till regeringen den 29 juni. I samband med uppdraget tog Ei även fram en broschyr som kortfattat beskriver de nya EU-förordningarna. Broschyren finns för nedladdning på Ei:s webbplats.

Vill beställa broschyren i tryckt version går det bra att skicka ett mail till Ei:s registrator.

Broschyren Nya EU-förordningar för el och naturgas Pdf, 15.1 MB.

Den fullständiga rapporten Nya EU-förordningar för el och naturgas — innehåll och genomförande Ei R2018:10

Nyhet om regeringsuppdraget

Kontaktuppgifter
Lena Jaakonantti
Analytiker/ingenjör

016 -16 27 74

Registratur
Helgfria vardagar 08.00-17.00

016-16 27 07

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter