Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-24 09:47:07

Broschyr beskriver de nya EU-förordningarna

I slutet av juni överlämnade Energimarknadsinspektionen (Ei) rapporten Nya EU-förordningar för el och naturgas - innehåll och genomförande till regeringen. Innehållet i rapporten finns nu även sammanfattat i en broschyr.

I regleringsbrevet för 2018 fick Ei i uppdrag att på ett enkelt sätt sammanfatta hur de nya EU-förordningarna kommer att påverka den svenska elmarknaden och dess aktörer. För naturgas skulle Ei redovisa vidtagna och planerade åtgärder för att uppfylla de nya krav som följer av förordningarna.

Sammanfattningen i form av en rapport överlämnades till regeringen den 29 juni. I samband med uppdraget tog Ei även fram en broschyr som kortfattat beskriver de nya EU-förordningarna. Broschyren finns för nedladdning på Ei:s webbplats.

Vill beställa broschyren i tryckt version går det bra att skicka ett mail till Ei:s registrator.

Broschyren Nya EU-förordningar för el och naturgas Pdf, 15.1 MB.

Den fullständiga rapporten Nya EU-förordningar för el och naturgas — innehåll och genomförande Ei R2018:10

Nyhet om regeringsuppdraget

Kontaktuppgifter
Registratur
Helgfria vardagar 08.00-17.00

016-16 27 07

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter