Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-19 20:03:43

Påminnelse: 30 april är sista dag att rapportera indikatorer för smarta elnät

Den 30 april är sista dag för elnätsföretagen att rapportera in uppgifter till Energimarknadsinspektionen (Ei) kopplade till utvecklingen av smarta elnät. Rapporteringen sker via Ei:s e-tjänst.

I år är första året som svenska elnätsföretag ska rapportera in uppgifter om utvecklingen av smarta elnät.

Bakgrunden finns i det europeiska elmarknadsdirektivet och skyldigheten att rapportera in uppgifter gäller merparten av de svenska elnätsföretagen, men det finns undantag för små företag som uppfyller vissa villkor*. Dessa kan själva välja om de vill rapportera in uppgifterna till Ei eller inte.

Mer information om inrapporteringen finns i webbnyhet från 26 mars: Nu öppnar e-tjänsten för elnätsföretagens inrapportering av indikatorer för smarta elnät

*Ett nätföretag som har färre än 5000 kunder och som saknar en gränspunkt där nätföretaget är skyldig att mäta överförd energi och flöde i, enligt förordningen (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el, behöver inte rapportera uppgifter enligt Ei:s föreskrift (EIFS 2022:5).

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter