Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-22 08:09:28

Nya EU-förordningar för el och naturgas - innehåll och genomförande - Ei R2018:10

I regleringsbrevet för 2018 fick Ei i uppdrag att på ett enkelt sätt beskriva hur de nya EU-förordningarna (även kallad nätkoder, eller kommissionsförordnignar) och kompletterande regelverken på nationell nivå (inklusive myndighetsföreskrifter) kommer att påverka den svenska elmarknaden och dess aktörer. För naturgas redovisas vidtagna och planerade åtgärder för att uppfylla de nya krav som följer av förordningarna. Det finns också en sammanfattande broschyr. Broschyren sammanfattar rapporten och beskriver kortfattat el- och gasmarknaderna, EU-förordningarna, deras konsekvenser och vad som pågår i genomförandet.