Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-29 17:13:25

Ei sammanfattar de nya EU-förordningarna och deras konsekvenser

Den 29 juni överlämnade Energimarknadsinspektionen (Ei) rapporten Nya EU-förordningar för el och naturgas - innehåll och genomförande till regeringen. Rapporten kommer att följas av en broschyr.

Det var i regleringsbrevet för 2018 som Ei fick i uppdrag att på ett enkelt sätt sammanfatta hur de nya EU-förordningarna kommer att påverka den svenska elmarknaden och dess aktörer. För naturgas ska Ei redovisa vidtagna och planerade åtgärder för att uppfylla de nya krav som följer av förordningarna.

– Det är ett komplext och spännande område vi fått i uppdrag att sammanfatta, säger projektledare Lena Jaakonantti. De nya EU-förordningarna påverkar el- och gasmarknaderna i hög grad. Vi har en gemensam marknad inom EU och det pågår ett arbete för att harmonisera olika regler.

EU-förordningarna inom el handlar främst om att peka ut inom vilka områden transmissionsnätsföretagen och de nominerade elmarknadsoperatörerna ska ta fram mer detaljerade metoder och villkor. Dessa metoder och villkor har stor påverkan på hur marknaden utformas och vilka konsekvenserna blir för aktörerna.

– En del metoder och villkor har Ei godkänt, berättar Lena. Det kommer dock ta tid innan alla är beslutade och genomförda. Det betyder att alla konsekvenser förordningarna får ännu inte slagit igenom.

På ei.se kan du följa arbetet

På ei.se kan du följa arbetet med de nya EU-förordningarna. Här publicerar vi de förslag till metoder och villkor som kommer in till oss, vilka beslut vi fattar och även de förslag till föreskrifter vi själva tar fram och samråder kring. Vi lägger ut denna information som nyheter på förstasidan.

Vill du lägga in dig som prenumerant på våra nyheter gör du det enkelt här. Tipsa gärna kollegor, du som redan är prenumerant.
Här hittar du samlad information om EU-förordningarna.

Ei tar även fram en broschyr

Om några veckor kommer även en broschyr finnas på plats. Den blir ytterligare ett steg i sammanfattningen av området nya EU-förordningar. Broschyren kommer att tryckas och finnas nerladdningsbar på ei.se

Rapporten Nya EU-förordningar för el och naturgas - innehåll och genomförande

Kontaktuppgifter
Elin Broström
Enhetschef

016-16 27 73

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter